Đại biểu dành phần lớn thời gian thảo luận về những vấn đề đang vướng mắc

Bộ Tài chính

(Tài chính) Qua hai ngày, Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2012; dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013, các đại biểu đều nhất trí với đánh giá của Chính phủ về việc điều hành NSNN đã công khai minh bạch hơn.

Đa số các ý kiến đều ghi nhận nỗ lực của Chính phủ trong thực hiện dự toán NSNN năm 2012, đặc biệt nỗ lực đảm bảo thu ngân sách, tiết kiệm chi và thay đổi căn bản trong bố trí vốn đầu tư. Theo đó, thay vì bố trí vốn đầu tư theo từng năm, Chính phủ đã phân bổ vốn cho các địa phương theo giai đoạn. Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội cũng ghi nhận việc điều hành ngân sách của Chính phủ cũng minh bạch, công khai hơn.

Về tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2012, đa số các đại biểu đồng tình với báo cáo của chính phủ cũng như thẩm tra của quốc hội. Về dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013, nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh kinh tế xã hội khó khăn thì việc phân bổ ngân sách cần hết sức chặt chẽ. Theo các đại biểu, mặc dù đã có chuyển biến tích cực trong quản lý thu NSNN, nhưng số nợ thuế ở một số địa phương có xu hướng tăng, tình trạng trốn thuế gian lận thương mại còn diễn ra phức tạp, vì vậy kiến nghị chính phủ cần tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, đồng thời tích cực thu hồi nợ và các khoản giãn thuế theo quy định. Trước thực trạng đó, nhiều đại biểu đề nghị cần thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính trong quản lý sử dụng chi tiêu ngân sách.

Trước đó, Quốc hội họp phiên toàn thể thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2012, kế hoạch năm 2013. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung như tình hình và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; xử lý hàng tồn kho, biến động của một số hàng hóa: xăng, dầu, vàng…,xóa đói giảm nghèo, chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, sự quá tải của các bệnh viện, vệ sinh an toàn thực phẩm...Về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2013, các đại biểu thảo luận về mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu kinh tế; tái cơ cấu hệ thống tín dụng; đầu tư, xây dựng nông thôn mới; thực hiện lộ trình tăng lương; phân bổ ngân sách Trung ương…

Xung quanh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013. Ý kiến của nhiều đại biểu cho rằng, tình hình kinh tế-xã hội năm 2012 đã chuyển biến tích cực, tình hình lạm phát được kiềm chế, tăng trưởng ở mức hợp lý, lãi suất ngân hàng giảm, niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp được củng cố. Tuy nhiên, rào cản đối với sự phát triển ổn định của nền kinh tế nước nhà hiện nay, đó là nợ xấu ngân hàng và hàng tồn kho của doanh nghiệp.

Vấn đề tăng lương theo lộ trình, việc chi cho chương trình mục tiêu quốc gia và những lo lắng về nguồn thu ngân sách năm 2013 đã được các đại biểu dành phần lớn thời gian thảo luận tại Quốc hội ngày 31/10. Tuy nhiên, theo các đại biểu việc phân bổ ngân sách thời gian qua vẫn dàn trải bất hợp lý và không có nguồn lực để tăng lương và tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế. Nhiều ý kiến cho rằng, chính phủ cần cắt giảm một số công trình chưa thực sự cần thiết để tiết kiệm chi và thực hiện lộ trình tăng lương phù hợp. Đồng thời, tập trung ưu tiên cho đối tượng chính sách, nhất là đối tượng đang hưởng trợ cấp ở mức thấp, và các cụ hưu trí, đặc biệt về hưu sớm lương hưu thấp, cán bộ, công chức dang hưởng mức lượng 2-3 triệu trở xuống… Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia nhiều đại biểu đề nghị chính phủ cần phân bổ kịp thời nguồn vốn để chương trình được triển khai đúng tiến độ.