Công văn số 1072/BHXH-CSYT:

Đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế


Công văn số 1072/BHXH-CSYT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ngày 1/4/2020 về việc đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị Covid-19 gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Công văn số 1072/BHXH-CSYT.