Đánh giá lại chương trình doanh nghiệp ưu tiên

Theo Báo Hải quan

(Tài chính) Để tổng kết 2 năm thực hiện thí điểm chương trình doanh nghiệp (DN) ưu tiên, lấy cơ sở đánh giá, hoàn chỉnh chính sách pháp luật về DN ưu tiên và khắc phục các khiếm khuyết trong quá trình triển khai chế độ DN ưu tiên, đảm bảo chế độ này được chính thức đi vào vận hành thực sự có hiệu quả, Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến của các DN và Hải quan các tỉnh, thành phố đánh giá về chương trình này.

 Đánh giá lại chương trình doanh nghiệp ưu tiên
Tổng cục Hải quan thảo luận với DN ưu tiên về bản ghi nhớ. Nguồn: Baohaiquan.vn

Theo đó, các ý kiến của Hải quan các tỉnh, thành phố đánh giá tập trung vào các nội dung: tính tuân thủ pháp luật (pháp luật hải quan, pháp luật thuế, pháp luật thương mại) của các DN ưu tiên thuộc địa bàn quản lý so với trước, các thông tin liên quan đến DN ưu tiên trên địa bàn, những hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể của các đơn vị trong việc giải quyết thủ tục hải quan, xử lý các vướng mắc đối với DN ưu tiên…

Đối với những DN đã được công nhận là DN ưu tiên, những ý kiến đánh giá tập trung vào các nội dung: Đánh giá những lợi ích cụ thể mà DN được hưởng khi được công nhận là DN ưu tiên; những ưu đãi này có thuận lợi hơn so với trước khi DN được công nhận là DN ưu tiên; Lợi ích của DN sau khi được công nhận là DN ưu tiên. Đồng thời nêu những vướng mắc, bất cập về chính sách, về thực tiễn quản lý của cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế khi DN được công nhận là DN ưu tiên.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng mong nhận được những ý kiến đánh giá trong việc xây dựng, phổ biến chính sách DN ưu tiên tới cộng đồng DN và việc xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận DN ưu tiên, các vướng mắc về thủ tục hải quan…

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang xây dựng dự thảo thông tư mới thay thế Thông tư 63/2011/TT-BTC và Thông tư 105/2011/TT-BTC về việc áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với DN đủ điều kiện theo hướng mở rộng đối tượng tham gia. Dự kiến, thông tư mới này sẽ được áp dụng triển khai sau khi tổng kết 2 năm thực hiện thí điểm chương trình DN ưu tiên (tháng 7/2013).