Đánh giá tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng

PV.

Ngày 7/2/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 323/LĐTBXH-LĐTL về việc đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, để có căn cứ xây dựng đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương đánh giá mặt được, chưa được, nguyên nhân và cách thức điều chỉnh mức lương trong thang lương, bảng lương, mức lương trong hợp đồng lao động của người lao động ở các loại hình doanh nghiệp. Đồng thời, tổng hợp số liệu tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng của các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý.

Cùng với đó, các địa phương rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng. Trường hợp có đề xuất điều chỉnh vùng thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn lao động, chi nhánh Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức trao đổi với Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp (nếu có), các hiệp hội nghề nghiệp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, trên cơ sở đó tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.