Dat Xanh Services đảm nhận nhóm ngành dịch vụ bất động sản của Tập đoàn Đất Xanh

Hằng Nguyễn

Tập đoàn Đất Xanh thực hiện tái cấu trúc sang mô hình holdings với hệ sinh thái bất động sản khép kín được xây dựng dựa trên 5 nhóm ngành chiến lược mũi nhọn. Trong đó, Dat Xanh Services là công ty đảm nhận nhóm ngành dịch vụ bất động sản, là lĩnh vực kinh doanh truyền thống và đang là năng lực lõi, phát triển mạnh nhất của Tập đoàn Đất Xanh.

Dat Xanh Services là công ty đảm nhận nhóm ngành dịch vụ bất động sản, là lĩnh vực kinh doanh truyền thống và đang là năng lực lõi, phát triển mạnh nhất của Tập đoàn Đất Xanh.
Dat Xanh Services là công ty đảm nhận nhóm ngành dịch vụ bất động sản, là lĩnh vực kinh doanh truyền thống và đang là năng lực lõi, phát triển mạnh nhất của Tập đoàn Đất Xanh.

Theo các thông tin đã được công bố trước đó, năm 2021, Tập đoàn Đất Xanh thực hiện tái cấu trúc sang mô hình holdings với hệ sinh thái bất động sản khép kín được xây dựng dựa trên 5 nhóm ngành chiến lược mũi nhọn, bao gồm: Phát triển bất động sản, Dịch vụ bất động sản, Xây dựng, Đầu tư - Tài chính và Công nghệ. Mỗi công ty con của Tập đoàn Đất Xanh sẽ đảm nhận nhiệm vụ phát triển một nhóm ngành riêng biệt và Tập đoàn Đất Xanh nắm vai trò định hướng chiến lược xuyên suốt đến các công ty con thuộc 5 mảng ngành này.

Theo đó, Dat Xanh Services là công ty đảm nhận nhóm ngành dịch vụ bất động sản, là lĩnh vực kinh doanh truyền thống và đang là năng lực lõi, phát triển mạnh nhất của Tập đoàn Đất Xanh.

Năm 2022, Dat Xanh Services tập trung vào ba mục tiêu chiến lược: Một là tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối, gia tăng sự hiện diện trên khắp cả nước, đặc biệt là các vùng thị trường mới tiềm năng; Hai là triển khai các dịch vụ kinh doanh mới để hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ như: môi giới bán lại, dịch vụ tài chính, dịch vụ quản lý tài sản, định giá, thông tin quy hoạch, dịch vụ tư vấn và nghiên cứu thị trường; Ba là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực công nghệ bất động sản và các dịch vụ phái sinh.

Trước đó, ông Lương Trí Thìn trình bày ý định từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Dat Xanh Services để tập trung cho công tác xây dựng và phát triển, thực hiện mục tiêu chiến lược tại Tập đoàn Đất Xanh.

Bên cạnh đó, ông Hà Đức Hiếu cũng xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Dat Xanh Services vì lý do cá nhân. Về ông Hà Đức Hiếu, trước đây ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc khối Tài chính Tập đoàn Đất Xanh, hiện tại, ông vừa được bổ nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như thành viên HĐQT Tập đoàn đất Xanh, Trưởng ban Đầu tư - Tài chính, Trưởng ban Kiểm toán Nội bộ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dat Xanh Capital, đồng kiêm nhiệm vị trí thành viên HĐQT tại nhiều công ty thành viên khác. Việc thay đổi này nhằm giảm bớt sự kiêm nhiệm, tập trung vào các nhiệm vụ của ông Hiếu vừa được giao tại Tập đoàn.  

Nằm trong chiến lược phát triển chung này, việc thay đổi nhân sự HĐQT của Dat Xanh Services hướng đến mục tiêu bổ sung nhân sự chuyên trách, tập trung vào các mảng phát triển hệ thống, mạng lưới kinh doanh, tiên phong hơn nữa trong phát triển công nghệ bất động sản... nhằm sớm hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra. Do đó, Tập đoàn Đất Xanh đã gửi thư đề cử ông Dương Văn Bắc và ông Trần Quốc Thịnh làm ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT Dat Xanh Services.

Với năng lực quản trị và kinh nghiệm chuyên trách các hoạt động tài chính, đầu tư, phát triển hệ thống và thị trường, hai nhân sự này sẽ là mảnh ghép mà Tập đoàn bổ sung để hỗ trợ Dat Xanh Services thực hiện mục tiêu chiến lược của Công ty nói riêng, đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của  Tập đoàn nói chung, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Dat Xanh Services đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 8.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.250 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 92% và 132% so với cùng kỳ năm trước.