DATC bán 200.000 cổ phần Sông Hồng 36

Q. Sơn

Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam (DATC) vừa ra thông báo bán toàn bộ số cổ phần của Công ty tại công ty cổ phần Sông Hồng 36

Ảnh minh  họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, DATC sẽ thực hiện bán nguyên lô 200.000 cổ phần phổ thông sở hữu của mình tại Công ty cổ phần Sông Hồng 36; với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

 Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trừ những đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

Giá khởi điểm: 47,000,000 đồng. (Bằng chữ Bốn mươi bẩy triệu đồng); Tiền mua hồ sơ: 50,000 đồng. (Bằng chữ Năm mươi nghìn đồng); iền đặt trước: 20% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua theo giá khởi điểm.

Hình thức đấu giá:  Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 1 vòng  tại cuộc đấu giá; Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

-Thời gian bán đấu giá: 9 giờ ngày 13/06/2019; Bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến trước ngày đấu giá 02 ngày; Nộp tiền đặt trước 3 ngày trước ngày đấu giá tại Công ty Cổ phần Đấu giá Thuận Phát. Địa chỉ: tầng 16, Tòa nhà B3.7 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.