DATC bán cổ phần và nợ phải thu tại Công ty cổ phần Xây dựng Cosevco 77

DATC

(Tài chính)Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam chính thức thông báobán đấu giá cổ phần kèm điều kiện mua nợ phải thu tại Công ty cổ phần Xây dựng Cosevco 77. Theo đó, số cổ phần và các điều kiện tham gia đấu giá cổ phần là:

 
1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá:
Công ty cổ phần Xây dựng Cosevco 77

2. Địa chỉ:

270 Phan Đình Phùng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

3. Điện thoại:
 
060.3862367.        Fax: 060.3862692
4. Ngành nghề kinh doanh chính:Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu điện, cấp thoát nước, đường dây và trạm biến thế điện; Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; các hoạt động kinh doanh khác.

5. Vốn điều lệ thực góp:

8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng).

6. Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần.

7. Số lượng cổ phần DATC bán đấu giá nguyên lô:


80.000 cổ phần.

8. Giá trị nợ phải thu bán kèm cổ phần:


316.008.305 đồng.

9. Giá khởi điểm (bao gồm trọn lô cổ phần và nợ phải thu):


395.200.000 đồng.
10. Điều kiện tham dự đấu giá:

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá do Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng ban hành.
11. Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: 73 Quang Trung, P.Hải Châu 1, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

12. Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

từ 8h00 ngày đến 16h30 các ngày từ 10/12/2014 đến 23/12/2014 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc.
13. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:


Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu chậm nhất 16h00 ngày 29/12/2014 tại Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, số 73 Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
14. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:

-
Địa điểm: Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

- Địa chỉ: 73 Quang Trung, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Thời gian: 08h00 ngày 30/12/2014

15. Các lưu ý của đợt bán đấu giá:

Nhà đầu tư phải đăng ký mua trọn lô 80.000 cổ phần và 316.008.305 đồng nợ phải thu kèm theo.
 
Tham khảo thông tin chi tiết tại địa điểm đăng ký và website:www.datc.com.vn