DATC bán cổ phần và nợ tại Công ty cổ phần Sông Hồng số 6

PV.

(Tài chính) Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa chính thức ra thông báo bán thỏa thuận cả lô tài sản gồm cổ phần và nợ phải thu tại Công ty cổ phần Sông Hồng số 6.

Thực hiện chủ trương thoái vốn đầu tư của Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp - Bộ Tài chính (Công ty Mua bán nợ Việt Nam - DATC) tại các doanh nghiệp tái cơ cấu, DATC đã thực hiện đầy đủ các thủ tục và niêm yết công khai các thông tin về bán đấu giá cả lô tài sản gồm cổ phần và nợ phải thu tại Công ty cổ phần Sông Hồng số 6 chậm nhất 7 ngày trước khi bán hành đấu giá theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên Trang tin điện tử (từ ngày 5/4/2013), Báo Thanh niên (3 số liên tiếp vào các ngày 8,9,10/4/2013) và tổ chức đấu giá vào ngày 17/4/2013.

Kết quả phiên đấu giá chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia nên theo quy định tại khoản 4, Điều 10 Quy chế quản lý tài chính của Công ty Mua bán nợ ban hành theo Quyết định số 2857/QĐ-BTC ngày 9/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì việc chuyển nhượng sẽ được chuyển sang hình thức bán thỏa thuận.
Để đảm bảo tìm kiếm được nhà đầu tư có tâm huyết, kinh nghiệm và năng lực tham gia đầu tư vào CTCP Sông Hồng số 6 nhằm giúp đưa DN ra khỏi tình trạng kinh doanh thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu, công nợ tồn đọng lớn ... như hiện nay, Công ty Mua bán nợ thông báo để các nhà đầu tư quan tâm gửi công văn/thư chào mua cả lô tài sản của DATC tại CTCP Sông Hồng số 6. Thông tin cụ thể về lô tài sản; giá khởi điểm chào bán, cách thức đăng ký và phương thức thanh toán tiền đặt cọc cụ thể như sau:

- Cả lô tài sản gồm 200.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần tương ứng 20% vốn điều lệ) và khoản nợ phải thu của DATC tại CTCP sông Hồng số 6 (tính đến thời điểm 31/12/2012): 928.639.200 đồng.

- Giá chào bán tối thiểu: 2.050.000.000 đồng (hai tỷ không trăm năm mươi triệu đồng.

- Đặt cọc: 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng) chậm nhất trước 15g00 ngày 25/4/2013 về tài khoản của Công ty Mua bán nợ theo nội dung sau:
Tên tài khoản: Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp.
Số tài khoản: 12310000033746

Tại: BIDV Quang Trung

Nội dung: Thanh toán tiền đặt cọc mua lô tài sản của DATC tại Công ty cổ phần sông Hồng số 6.

- Gửi công văn/thư chào mua thỏa thuận: nội dung công văn/thư chào mua gồm: tên, địa chỉ nhà đầu tư; giá chào mua cả lô tài sản, phương thức và thời gian thanh toán. Công văn/thư chào mua được gửi hoặc fax về Công ty Mua bán nợ trước 16g00 ngày 25/4/2013 theo địa chỉ sau:
Công ty Mua bán nợ - 51 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Fax: 04 39 454 737     ĐT: 04 39 445 139

Các nhà đầu tư có tâm huyết, kinh nghiệm và năng lực thực tế đề nghị gửi công văn/thư chào mua và đặt cọc theo đúng quy định. Trên cơ sở xem xét, đánh giá các nội dung tại công văn/thư chào mua, DATC sẽ có thông báo gửi các nhà đầu tư để ký hợp đồng chuyển nhượng hoặc hoàn trả tiền đặt cọc đối với nhà đầu tư không đủ điều kiện