DATC bán trên 4 triệu cổ phần tại Công ty cổ phần Tôn Vikor

PV.

Nhằm tiếp tục thực hiện kế hoạch thoái vốn đầu tư tại doanh nghiệp, mới đây, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã chính thức lên kế hoạch bán cổ phần tại Công ty cổ phần Tôn Vikor.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐTV ngày 08/11/2017 của Hội đồng thành viên DATC về việc phê duyệt Phương án thoái vốn và bán nợ phải thu của DATC tại Công ty cổ phần Tôn Vikor. Theo đó, DATC sẽ bán 4.080.000 cổ phần (51% vốn điều lệ) nắm giữ tại Công ty cổ phần Tôn Vikor.

Cụ thể, cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần; giá khởi điểm 6.200 đồng/cổ phần. Số mức giá đặt mua là 02 mức giá; Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu là 100 cổ phần; Bước giá  là 100 đồng; Bước khối lượng là 100 cổ phần.

Điều kiện tham dự, tuân thủ theo quy định tại tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội quy định. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành

Thời gian đăng ký, nộp tiền đặt cọc và phát phiếu tham dự đấu giá cho nhà đầu tư từ ngày 02/01/2018 đến 15h30 ngày 25/01/2018; Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá, trước 16h00 ngày 30/01/2018 (tại các đại lý đấu giá).

Thời gian tổ chức bán đấu giá, bắt đầu từ 8h30 ngày 01/02/2018 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội - Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần, từ ngày 02/02/2018 đến ngày 11/02/2018; Thời gian hoàn trả tiền cọc. từ ngày 05/02/2018 đến ngày 08/02/2018.