DATC đẩy mạnh bán tài sản tại các doanh nghiệp

T. Chi

Thực hiện kế hoạch thoái vốn đầu tư tại doanh nghiệp, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa ra thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản tại 03 doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, tài sản DATC thực hiện bán là: Vốn cổ phần và nợ phải thu tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông thủy lợi Kiên Giang; Nhà xưởng hiện hữu tại 26 Phạm Văn Đồng. TP. Hà Nội; Khoản nợ phải thu của Bên A tại Công ty Gạch trang trí Thanh Danh. Cụ thể:

- Bán vốn cổ phần và nợ phải thu của DATC tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông thủy lợi Kiên Giang gồm: 730.481 cổ phần; Nợ phải thu theo sổ sách tại thời điểm 30/9/2018 là: 75.343.698.441 đồng. Trong đó, nợ gốc là 32.630.562.036 đồng, nợ lãi:  42.713.136.405 đồng. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 24/7/2019 đến ngày 26/7/2019.

- Bán Nhà xưởng hiện hữu tại 26 Phạm Văn Đồng, TP. Hà Nội. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 24/7/2019 đến ngày 26/7/2019.

- Bán đấu giá tài sản tại Công ty Gạch trang trí Thanh Danh. Cụ thể: Khoản nợ phải thu của Bên A tại Công ty Gạch trang trí Thanh Danh theo đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12/2017 là 93.814.957.038 đồng. Trong đó, nợ gốc là 38.962.470.253 đồng, nợ lãi là 51.889.715.609 đồng. Giá khởi điểm là 29.300.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ ba trăm triệu đồng). Các chi phí và lệ phí (nếu có) do khách hàng trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán. Tiền đặt trước là 5.860.000.000 đồng. Thời gian nộp tiền đặt cọc trong vòng 03 ngày trước ngày đấu giá. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá 9h ngày 27/7/2019.

Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá: Là doanh nghiệp thẩm định giá có tên trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 theo Thông báo của Bộ Tài chính;  Là doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín về chất lượng thẩm định; có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xác định giá trị doanh nghiệp.

Đội ngũ thẩm định viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của DATC về yêu cầu và tiến độ thẩm định giá, có mức phí thẩm định hợp lý với yêu cầu thẩm định giá trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí thẩm định giá; Phí dịch vụ, thời hạn thẩm định phù hợp và cạnh tranh nhất;