DATC: Tổng doanh thu mua bán nợ và tài sản đạt hơn 1.000 tỷ đồng

Hà Anh

6 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu từ hoạt động mua bán nợ và tài sản của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đạt 1.006,5 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2018.

Là thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 được DATC tổ chức ngày 12/7/2019 tại Hà Nội.

Nhiều điểm sáng trong hoạt động kinh doanh

Báo cáo tại Hội nghị, ông Dương Thanh Hiền - Phó Tổng giám đốc DATC cho biết, ngay từ đầu năm 2019, Công ty đã tập trung rà soát lại các phương án mua bán nợ đang xử lý dở dang, những tồn đọng và khó khăn trong xử lý thu hồi nợ của năm 2018 trở về trước để tìm giải pháp khả thi nhằm xử lý dứt điểm để thu hồi vốn đạt hiệu quả. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2019, DATC đã đạt được nhiều điểm sáng trong hoạt động kinh doanh.

Ông Dương Thanh Hiền - Phó Tổng giám đốc DATC phát biểu tại Hội nghị.
Ông Dương Thanh Hiền - Phó Tổng giám đốc DATC phát biểu tại Hội nghị.

Cụ thể, Công ty đã ký kết 3 hợp đồng mua nợ của các tổ chức tín dụng với doanh số 130,7 tỷ đồng; đàm phán, thương thảo được 01 hợp đồng mua nợ với doanh số 236 tỷ đồng và đang tiếp tục đàm phán một số hợp đồng mua nợ với doanh số hơn 500 tỷ đồng.

Cùng với việc đẩy mạnh tìm kiếm thị trường để xây dựng các phương án mua nợ, Công ty tập trung triển khai hoạt động thu nợ theo kế hoạch cam kết của khách hàng; xử lý nợ đối với các doanh nghiệp (DN) đã mua nợ; thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong xử lý tài sản đảm bảo để thu nợ.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu từ hoạt động mua bán nợ và tài sản của Công ty đạt 1.006,5 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2018.

Về nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ, nửa đầu năm 2019, Công ty tiếp tục phối hợp với Ban Đổi mới DN thuộc các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước để chủ động tổ chức tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị DN. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm, Công ty đã xử lý tài sản và thu hồi nợ đã tiếp nhận tại 37 DN với giá trị thu hồi là 9,6 tỷ đồng, doanh thu là 2,96 tỷ đồng.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Bên cạnh đó, DATC tiếp tục rà soát, phân loại các khoản nợ đã tiếp nhận không có khả năng thu hồi để báo cáo Hội đồng xử lý nợ và trình Bộ Tài chính xử lý. Đồng thời, tăng cường việc khởi kiện các trường hợp chây ỳ, kể cả việc nộp đơn đề nghị phá sản DN để xử lý tài sản thu hồi nợ.

Trong công tác thoái vốn đầu tư tại các DN có vốn góp, nhờ thực hiện tốt việc rà soát các khoản vốn góp của Công ty tại các DN đã quá 5 năm, 6 tháng đầu năm 2019, Công ty đã hoàn thành thoái vốn tại 2 DN và thoái được một phần vốn góp tại 1 DN với tổng doanh thu là 3,1 tỷ đồng.   

Bên cạnh những điểm sáng trong hoạt động kinh doanh, DATC đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ Tài chính giao về xử lý nợ, tái cơ cấu Tổng công ty Tàu thủy Việt Nam (SBIC) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), Công ty Thực phẩm miền Bắc thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Haprosimex.

Thách thức cần vượt qua

Tại Hội nghị, đại diện các ban chuyên môn, chi nhánh của Công ty cũng đã nêu ra những khó khăn trong triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2019 như: Công tác xây dựng cơ chế, chính sách, các quy trình, quy chế nội bộ còn chậm so với kế hoạch đề ra; Thị trường mua bán nợ gặp nhiều khó khăn; Việc thoái vốn cả lô, thoái vốn kèm bán nợ phải thu theo đặc thù của Công ty đến nay chưa có hướng dẫn cụ thể theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ nên có ảnh hưởng đến tiến độ và doanh thu thoái vốn…

Ông Lê Hoàng Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên DATC phát biểu tại Hội nghị.
Ông Lê Hoàng Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên DATC phát biểu tại Hội nghị.

Để khắc phục những khó khăn này, ông Lê Hoàng Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên DATC đã yêu cầu toàn thể các cán bộ, nhân viên và người lao động trong Công ty phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019, trong đó tập trung triển khai các hoạt động thu hồi, xử lý nợ và thoái vốn tại các DN có vốn góp.

Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm thị trường, xây dựng phương án mua nợ gối đầu cho các năm sau. Tập trung rà soát và xử lý dứt điểm các phương án thoái vốn theo kế hoạch đã giao cho các đơn vị.

Lễ ký giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019.
Lễ ký giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019.

Ngoài ra, các ban chuyên môn, chi nhánh của Công ty tiếp tục theo dõi và tập trung triển khai các nội dung liên quan để sớm ban hành Nghị định về cơ chế hoạt động của DATC.

Cũng tại Hội nghị, DATC đã phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua 6 tháng cuối năm 2019 phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh - tài chính được Bộ Tài chính giao năm 2019.