DATC quyết tâm triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2013

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Ngày 21/1/2013, Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp (DATC) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013. Đến dự với Hội nghị có đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính.

DATC quyết tâm triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2013
Tổng Giám đốc Phạm Thanh Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc Phạm Mạnh Thường đã trình bày Báo cáo “Tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2012 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013”. Báo cáo đã nêu lên những khó khăn và thuận lợi trong hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2012, cũng như những mặt chưa hoàn thiện trong năm 2012 từ đó đưa ra mục tiêu, phương hướng và giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước và Bộ Tài chính giao cho Ngành trong năm 2013.

Theo báo cáo, năm 2012, hoạt động kinh doanh của Công ty đã gặt được những thuận lợi cơ bản, đó là: Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính cũng như các bộ, ngành Trung ương đã ban hành một số chính sách, cơ chế để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện  cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng phát triển. Ngoài ra, Công ty thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, sự hợp tác của các bộ, ban, ngành  Trung ương, của Ủy ban Nhân dân và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng các đối tác có liên quan nên đã đạt được những kết quả cơ bản. Tổng doanh thu năm 2012 là 491,866 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch năm 2012.

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả tốt trong hoạt động kinh doanh, công ty DATC vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đó là: Cơ chế, chính sách về hoạt động mua bán nợ tuy đã được ban hành nhưng vẫn có vướng mắc và chưa đồng bộ, nhất là trong hoạt động mua bán nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp,  những khó khăn đó, đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Với những thành tích và khó khăn thách thức trong năm 2012, sang năm 2013, DATC đã đặt ra phương hướng, mục tiêu cụ thể như tiếp tục nhiệm vụ của năm trước và tập trung khắc phục mọi khó khăn, phát huy những lợi thế, triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Thanh Quang, Tổng Giám đốc DATC đã điểm lại một số những điểm nổi bật trong hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2012, đồng thời cho biết trong năm 2013, toàn thể cán bộ công chức Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng phải đồng sức, đồng lòng để cùng nhau vượt qua những khó khăn, thách thức; tập trung nghiên cứu các cơ chế, chính sách tài chính hợp lý để khuyến khích hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên chức nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác; Tiếp tục thực hiện phương châm phát sinh đến đâu tiếp nhận đến đó, đồng thời phối hợp với các Công ty thẩm định giá và đấu giá tài sản để đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản loại trừ đã tiếp nhận;

Cũng trong Hội nghị này, Công đoàn Công ty đã tổ chức Lễ phát động và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong toàn Công ty. Đại diện các phòng chức năng đã cùng nhau thống nhất ngoài việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước trong năm 2013 với tinh thần đổi mới, sáng tạo, tập trung sức chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 để hướng tới chào mừng Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty.