DATC sẽ thực hiện tái cơ cấu Công ty cổ phần Đồng Xanh

PV.

(Tài chính) Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, ngày 7/5/2014, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn 3196/VPCP-KTTH tái cơ cấu Công ty cổ phần Đồng Xanh. Theo đó, Phó Thủ tưởng chỉ định Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) thực hiện tái cơ cấu nợ cho Công ty cổ phần Đồng Xanh theo hướng ưu tiên trả nợ cho người dân đã cung cấp nguyên liệu sắn cho Đồng Xanh.

Theo Văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng, cần thiết phải có sự phối hợp giữa Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và UBND tỉnh Quảng Nam trong việc tái cơ cấu Đồng Xanh.

Theo đó, Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo DATC nghiên cứu phương án tái cơ cấu nợ cho Đồng Xanh phù hợp với quy định hiện hành.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại như: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tích cực tham gia tái cơ cấu và xử lý nợ cho Đồng Xanh.

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Đồng Xanh làm việc với DATC và các chủ nợ, để xử lý theo hướng ưu tiên trả nợ cho người dân đã cung cấp nguyên liệu sắn cho Đồng Xanh.

Đồng thời, hướng dẫn người dân tổ chức lại sản xuất, tuyên truyền, giải thích chính sách, quy định của nhà nước trong quá trình giải quyết kiến nghị liên quan đến Đồng Xanh./.