DATC siết chặt kiểm soát vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

DATC

(Tài chính) Trong 3 ngày (23 - 25/9/2013) tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã tổ chức Hội nghị Người đại diện vốn tại doanh nghiệp cho các cán bộ tham gia đại diện vốn tại các doanh nghiệp của DATC tại 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Hội nghị đã đánh giá công tác quản lý vốn đầu tư của DATC tại DN khác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý và giám sát vốn đầu tư, đồng thời thảo luận đóng góp sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý người đại diện, góp ý xây dựng mới Quy chế quản lý cán bộ DATC tham gia ban kiểm soát tại DN và Sổ tay hướng dẫn kiểm soát.

Quy định hiện hành về quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN khác chưa có quy định về cử cán bộ tham gia ban kiểm soát tại DN khác. Do đó, trong thời gian qua đã phát sinh nhiều bất cập trong công tác kiểm soát tại DN, hoạt động kiểm soát còn buông lỏng, giao toàn quyền cho cán bộ tham gia ban kiểm soát tại DN, dẫn đến một số trường hợp Ban điều hành DN gây thất thoát vốn và tài sản mà cán bộ kiểm soát tại DN không phát hiện kịp thời. Xác định được tính thiết yếu của công tác kiểm soát tại DN có vốn góp của DATC, DATC đã nghiên cứu xây dựng Quy chế quản lý cán bộ tham gia ban kiểm soát tại DN và Sổ tay hướng dẫn kiểm soát tại các DN có vốn góp của DATC.

Tính đến 31/12/2012, đã có 65 cán bộ được DATC cử tham gia HĐQT, ban kiểm soát tại 64 DN với tổng số vốn góp của DATC là 791 tỷ đồng. Nhiều DN làm ăn thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu, sau khi được DATC tham gia mua nợ, góp vốn và tái cơ cấu đã hoạt động rất tốt như CTCP Mía đường Sơn La, CTCP Mía đường Kontum, CTCP Sadico Cần Thơ…