DATC tăng trưởng mạnh năm 2014

PV.

(Tài chính) Năm 2014, kết quả hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tăng trưởng mạnh trên các lĩnh vực, trong đó điểm đáng chú ý nhất là tổng doanh thu của Công ty đã tăng vượt mức 90,6% so với năm 2013.

Nhìn nhận lại kết quả hoạt động kinh doanh của DATC trong năm 2014, kết quả tăng trưởng mạnh mẽ đã trải đều trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Điểm nhấn đáng chu ý nhất là tổng doanh thu của DATC năm 2014 đạt 1.032,36 tỷ đồng, đạt 121% so với kế hoạch, vượt 90,6% so với năm 2013. Lợi nhuận của công ty đạt 135 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch, tăng 2,45 lần so với lợi nhuận năm 2013.

Cụ thể, năm 2014, DATC đã hỗ trợ xử lý nợ và tài sản tồn đọng của 36 doanh nghiệp (DN). Tổng doanh số mua nợ và tài sản đạt 825,47 tỷ đồng, đạt 103% so với kế hoạch và vượt 52,6% so với thực hiện năm 2013. Tổng doanh thu đạt 1.032,36 tỷ đồng, đạt 121% so với kế hoạch, vượt 90,6% so với thực hiện năm 2013, nộp ngân sách 50 tỷ đồng.

Tính lũy kế từ năm 2004 - 2014, tổng số DN đã tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ là 2.468 DN với tổng giá trị nợ và tài sản bàn giao, tiếp nhận 3.643 tỷ đồng. Kết quả này đã hỗ trợ tích cực cho việc triển khai sắp xếp, chuyển đổi sở hữu DNNN. Đối với hoạt động mua bán nợ, doanh số mua nợ trong năm gấp 2 lần doanh số năm 2013 và đạt 132,2% kế hoạch năm 2014.

Về hoạt động tái cơ cấu DN và quản lý vốn góp, tính đến cuối năm 2014, tổng giá trị đầu tư góp vốn vào các DN khác của DATC là 1.070,8 tỷ đồng. Trong đó đầu tư thông qua xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính, chuyển nợ thành vốn góp tại 87 DN, với giá trị vốn góp 790,33 tỷ đồng, đầu tư trực tiếp tại 12 DN là 280,5 tỷ đồng. Tổng số cổ tức thu được trong năm là 29,335 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2014, công ty đã thực hiện thoái vốn tại 18 DN với doanh thu 136,583 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2013. Nhiều DN đạt giá trị thoái vốn tăng gấp hai lần so với giá trị đầu tư ban đầu như Công ty CP Mía đường Sơn La, Công ty Mía đường Kon Tum, Sadico Cần Thơ… Tính lũy kế hết năm 2014, DATC đã thoái vốn đầu tư tại 32 DN với giá trị thực thu 288,98 tỷ đồng.

Cùng với nhiệm vụ kinh doanh, DATC đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của Chính phủ giao liên quan đến tái cơ cấu nợ của Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt nam (Vinashin) nay là Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (SBIC); tái cơ cấu Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines), Công ty CP Thực phẩm miền bắc thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Haprocimex, qua đó góp phần nâng cao năng lực tài chính, phục hồi hoạt động của các đơn vị để đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu gắn với việc thu hồi các khoản nợ.