DATC thoái vốn tại Công ty cổ phần Mía đường Tây Nam

PV.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa ra thông báo về việc bán đấu giá cổ phần kèm khoản nợ phải thu của Công ty tại Công ty cổ phần Mía đường Tây Nam...

Theo đó, tên tài sản bán đấu giá:Lô3.300.000cổ phần kèm81.773.357.510đồng khoản nợ phải thu của DATC tạiCông ty Cổ phần Mía đường Tây Namtính tới thời điểm 30/6/2015.

Giá khởi điểm là 80.000.000.000đồng(tám mươi tỷ đồng);Tiền đặt cọc, bằng 10% mức giá khởi điểm là8.000.000.000đồng.

Địa điểm, thờigianđấu giá tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt - Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 09h30 ngày28/01/2016; Hình thức bán cổ phần đấu đấu giá công khai. Các nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá theo Quy chế đấu giá.

Địa điểm, thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc:từngày 18/01/2015 đến 16h00 ngày 25/01/2016tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt - Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm, thời gian bỏ phiếu, chậm nhất9h00 ngày 28/01/2016tại Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần, theo quy định tại Quy chế đấu giá

Thời gian hoàn tiền đặt cọc, theo quy định tại Quy chế đấu giá

Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần xem Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá và các tài liệu liên quan trên các website:www.datc.com.vn;www.tvsi.com.vn