DATC thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ

PV.

2015 khép lại, tiếp tục là một năm Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) gặt hái được nhiều thành công trên các lĩnh vực hoạt động. Một trong những điểm sáng được ghi nhận với những kết quả tích cực là hoạt động tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ…

Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Công ty đã phối hợp với Ban đổi mới doanh nghiệp thuộc các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nhằm chủ động tổ chức tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp.

Kết quả Công ty đã thực hiện tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại 48 doanh nghiệp tăng gấp 2 lần so với thực hiện năm 2014 với giá trị tiếp nhận là 279.862 triệu đồng, trong đó: tài sản 129.135 triệu đồng và nợ 33.362 triệu đồng, tiền doanh nghiệp tự xử lý nợ và tài sản trước bàn giao 1.350 triệu đồng.

Cùng với việc đẩy nhanh công tác tiếp nhận tại các doanh nghiệp, Công ty đã tập trung xử lý tài sản, thực hiện nhiều giải pháp thu hồi nợ nhằm tận thu nộp ngân sách nhà nước. Kết quả doanh thu từ xử lý tài sản và thu hồi nợ đã tiếp nhận đạt 84.251 triệu đồng, tăng gấp 3,55 lần so với thực hiện năm 2014.

Trong đó, thu từ xử lý tài sản là 48.815 triệu đồng, thu hồi nợ 13.646 triệu đồng và thu nợ do doanh nghiệp xử lý trước bàn giao là 21.754 triệu đồng.

Riêng số thu từ nợ tiếp nhận và thu từ doanh nghiệp xử lý trước bàn giao, được Lãnh đạo Công ty tiếp tục tập trung chỉ đạo và thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt hơn nên số thu tăng cao so với thực hiện năm 2014, cụ thể: thu nợ tăng gấp 6,06 lần, thu từ doanh nghiệp xử lý trước bàn giao tăng gấp 2,15 lần.