DATC tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ 2015

PV.

(Tài chính) Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cùng toàn thể cán bộ công chức của DATC.

Theo báo cáo tại Hội nghị, mặc dù hoạt động kinh doanh của DATC năm 2014 còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, tinh thần vươn lên vượt khó của tập thể cán bộ nhân viên Công ty, và sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Tài chính, sự hợp tác từ các cấp, các ngành, DATC đã hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được Chính phủ và Bộ tài chính giao.

Cụ thể tổng doanh thu thực hiện 2014 đạt 1.032 tỷ đồng, đạt 121% so với kế hoạch, tăng 90% so với thực hiện năm 2013; lợi nhuận trước thuế ước đạt khoảng 135 tỷ đồng, đạt 117% so với kế hoạch; tổng số thuế nộp ngân sách nhà nước là 50 tỷ đồng (chưa bao gồm phần nộp về SCIC). Trong hoạt động mua bán nợ năm 2014, Công ty đã hỗ trợ xử lý nợ và tài sản tồn đọng cho 36 doanh nghiệp; với tổng giá trị nợ và tài sản tồn đọng được xử lý là 734 tỷ đồng, đạt 115% so với kế hoạch, tăng 2.43 lần so với 2013.

Năm 2014, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị DN khi cổ phần hoá DNNN, công ty chủ yếu tập trung nhận bàn giao tại các DN thuộc các Bộ, ngành, Tập đoàn - Tổng công ty Nhà nước; các DN chuyển đổi có tài sản và nợ loại trừ thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát sinh không nhiều.

Tổng số DN tiếp nhận trong năm 2014 là 24 DN với tổng giá trị nợ và tài sản loại trừ là 220,54 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với thực hiện năm 2013; xử lý tài sản tại 38 DN với giá trị thu hồi là 23.698 triệu đồng, đạt 132% kế hoạch, vượt 56,7% so với thực hiện năm 2013. Trong đó, thu từ xử lý tài sản là 10.684 triệu đồng, thu hồi nợ là 13.014 triệu đồng.

Luỹ kế từ năm 2004-2014, kết quả từ hoạt động tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu DNNN đã thực sự góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước. Tổng số DN đã tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ là 2.468 DN với tổng giá trị nợ và tài sản bàn giao, tiếp nhận là 3.643,22 tỷ đồng. Kết quả đó đã góp phần hỗ trợ tích cực vào công tác triển khai đề án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu DNNN của các Bộ, ngành, địa phương đạt hiệu quả và đúng tiến độ.

Cùng với việc đẩy nhanh công tác tiếp nhận tại các DN, DATC đã tập trung xử lý tài sản, thực hiện nhiều giải pháp thu hồi nợ nộp NSNN. Luỹ kế đến cuối năm 2014, tổng số nộp NSNN từ các hoạt động trên là 558 tỷ đồng. Trong đó, từ việc xử lý tài sản loại trừ 440,38 tỷ đồng, thu hồi nợ là 117,2 tỷ đồng.

Về công tác mua, bán nợ và tài sản: Doanh thu từ hoạt động xử lý nợ và tài sản cả năm 2014 là 734.112 triệu đồng, đạt 115% kế hoạch, tăng gấp 2,43 lần so với năm 2013. Kết quả đạt được trong hoạt động xử lý, thu hồi nợ năm 2014 đã thực sự là bước đột phá, mở đường cho các hoạt động của công ty trong những năm tiếp theo.

Về hoạt động tái cơ cấu DN và quản lý vốn góp của DATC tại các DN khác, lũy kế đến cuối năm 2014: Tổng giá trị đầu tư góp vốn vào các DN khác là 1.070,83 tỷ đồng, trong đó đầu tư thông qua xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính, chuyển nợ thành vốn góp có vốn cổ phần tại 87 DN, với giá trị vốn góp là 790,33 tỷ đồng; đầu tư trực tiếp tại 12 DN với giá trị 280,5 tỷ đồng. DATC đã thực hiện thoái vốn tại 18 doanh nghiệp, thu về 136,5 tỷ đồng. Dự kiến năm 2015 DATC sẽ tiếp tục thoái vốn tại 24 doanh nghiệp để tập trung nguồn vốn hỗ trợ các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp khác thông qua tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ.

Từ kết quả thực hiện các hoạt động tái cơ cấu DN, góp vốn cổ phần và thoái vốn để tái đầu tư vào các DN khác, DATC đã góp phần tích cực vào việc tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, cải thiện thanh khoản và nâng cao chất lượng của các tổ chức tín dụng; cải thiện tài chính các DN, tăng thêm hàng hoá cho thị trường chứng khoán từ việc thoái vốn và tạo thêm việc làm cho người lao động, hoàn thành tốt các chương trình mục tiêu của Nhà nước. 

Cũng tại hội nghị Tổng kết, Công ty đã được Lãnh đạo Bộ trao các danh hiệu thi đua cho tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong thời gian qua. Nhân dịp này, Công ty cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015 và ký giao ước thi đua với khẩu hiệu: Đoàn kết, Chủ động, Sáng tạo, Trách nhiệm và Hiệu quả.