Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam 10 tháng năm 2021 đạt 646 triệu USD

T. Anh

Theo số liệu báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 10 tháng năm 2021 đạt 646 triệu USD, tăng 35,1% so với cùng kỳ năm năm 2020.

Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam 10 tháng năm 2021 đạt 646 triệu USD - Ảnh 1