Đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Công ty luật PLF

(Tài chính) Có nhiều hình thức đầu tư theo hợp đồng tại Việt Nam, trong đó hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh mang lại nhiều thuận lợi cũng như có những rủi ro nhất định.

Đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh mang lại nhiều thuận lợi cũng như có những rủi ro nhất định. Nguồn: internet
Đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh mang lại nhiều thuận lợi cũng như có những rủi ro nhất định. Nguồn: internet

Được quy định tại Luật Đầu tư 2005, đồng thời được Nghị định 108/2006/ND-CP hướng dẫn, Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi tắt là hợp đồng BCC - Business Cooperation Contract) là hình thức hợp đồng hợp tác giữa một hoặc nhiều nhà đầu tư nước ngoài với một hoặc nhiều nhà đầu tư trong nước hoặc giữa những nhà đầu tư trong nước với nhau, quy định về quyền lợi, phân chia kết quả kinh doanh trách nhiệm cùng chịu rủi ro trong quá trình đầu tư mà không phải thành lập một pháp nhân mới. Việc kí kết giữa các nhà đầu tư theo Hợp đồng BCC là một trong những hình thức đầu tư trực tiếp.

Hợp đồng BCC không yêu cầu phải thành lập pháp nhân được xem là ưu điểm nổi bật đối với các nhà đầu tư nói chung và các nhà đầu tư nước ngoài nói riêng. Nhà đầu tư và đối tác có thể thỏa thuận với nhau về quyền và nghĩa vụ thông qua hợp đồng với tư cách là nhà đầu tư độc lập mà không bị ràng buộc bởi một pháp nhân chung.

Nhà đầu tư sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí cho việc thành lập và vận hành một pháp nhân mới, không phải phụ thuộc vào quyết định của đối tác khi nhà đầu tư muốn chuyển nhượng hoặc bán đi phần của mình trong một số trường hợp cụ thể. Thêm vào đó, khi dự án kết thúc, nhà đầu tư cũng không phải lo lắng về vấn đề giải thể.

Đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC cũng là một trong những lựa chọn tối ưu cho các nhà đầu tư nước ngoài khi có ý định đầu tư vào một thị trường mới nhưng vẫn nhanh chóng tiếp cận được thông tin dưới sự am hiểu về thị trường thông qua những đối tác trong nước. Đồng thời, nhà đầu tư trong nước cũng được đối tác hỗ trợ về vốn, công nghệ hiện đại trong hoạt động sản xuất kinh doanh hay phát triển dự án đầu tư. Hình thức đầu tư này phù hợp với các dự án đầu tư ngắn hạn và tiến độ thực hiện nhanh.

Nhưng mặt khác, việc không thành lập pháp nhân cũng là hạn chế đối với hình thức đầu tư này. Việc thực hiện những hợp đồng, giao dịch bên lề nhằm phục vụ cho Hợp đồng BCC cũng sẽ gây phân vân cho bên thứ ba khi không tồn tại một đại diện – một công ty liên doanh giữa các nhà đầu tư. Trong khi pháp luật Việt Nam vẫn chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm giữa các bên đối tác khi giao kết hợp đồng với bên thứ ba. Ngoài ra, các nhà đầu tư sẽ phải thỏa thuận việc lựa chọn con dấu của một trong hai bên để phục vụ cho việc kí kết các hợp đồng với bên thứ ba. Nếu rủi ro xảy ra, cụ thể khi các bên bất đồng quan điểm trong việc sử dụng con dấu để ký kết hợp đồng, thì dự án đầu tư đó sẽ phải dừng lại và chờ đợi giải quyết.