Đầu tư trong và ngoài nước 11 tháng năm 2014

Theo gso.gov.vn

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11 ước tính đạt 19465 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 3398 tỷ đồng; vốn địa phương 16067 tỷ đồng. Tính chung 11 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 183938 tỷ đồng, bằng 95,6% kế hoạch năm và tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2013, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 38516 tỷ đồng, bằng 97,5% kế hoạch năm và tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 5128 tỷ đồng, bằng 113,2% và giảm 9,7%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3240 tỷ đồng, bằng 93,3% và giảm 7,2%; Bộ Xây dựng 1914 tỷ đồng, bằng 94% và tăng 3,6%; Bộ Y tế 858 tỷ đồng, bằng 106,5% và tăng 1,7%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 673 tỷ đồng, bằng 91,1% và tăng 7,3%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 565 tỷ đồng, bằng 90,4% và tăng 2,2%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 446 tỷ đồng, bằng 98,5% và giảm 2%; Bộ Công Thương 295 tỷ đồng, bằng 99,8% và giảm 5,3%; Bộ Khoa học và Công nghệ 253 tỷ đồng, bằng 90,2% và giảm 6,6%; Bộ Thông tin và Truyền thông 232 tỷ đồng, bằng 111,7% và giảm 7,9%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 145422 tỷ đồng, bằng 95,2% kế hoạch năm và tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 99937 tỷ đồng, bằng 92% và giảm 0,8%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 36565 tỷ đồng, bằng 100,9% và tăng 3,3%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 8921 tỷ đồng, bằng 113% và giảm 1,5%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 21310 tỷ đồng, bằng 90,9% kế hoạch năm và giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh đạt 14716 tỷ đồng, bằng 101,5% và tăng 0,5%; Đà Nẵng 3873 tỷ đồng, bằng 84,8% và giảm 15,9%; Bình Dương 3827 tỷ đồng, bằng 85,7% và tăng 14,4%; Nghệ An 3802 tỷ đồng, bằng 108,1% và tăng 7,2%; Bà Rịa - Vũng Tàu 3601 tỷ đồng, bằng 80,1% và tăng 16,1%; Vĩnh Phúc 3406 tỷ đồng, bằng 96% và giảm 3,9%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/11/2014 thu hút 1427 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 13410,7 triệu USD, tăng 21,4% về số dự án và giảm 2,7% về số vốn so với cùng kỳ năm 2013. Đồng thời có 515 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với 3920,1 triệu USD. Như vậy tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 17330,8 triệu USD, giảm 16,7% so với cùng kỳ năm 2013. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 11 tháng năm nay ước tính đạt 11,2 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 13155,5 triệu USD, chiếm 75,9% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 1273,1 triệu USD, chiếm 7,3%; ngành xây dựng đạt 1028,3 triệu USD, chiếm 5,9%; các ngành còn lại đạt 1873,9 triệu USD, chiếm 10,9%.

Cả nước có 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 11 tháng, trong đó Thái Nguyên dẫn đầu với số vốn đăng ký đạt 3167,2 triệu USD, chiếm 23,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh 2781 triệu USD, chiếm 20,7%; Bắc Ninh 1316,4 triệu USD, chiếm 9,8%; Hải Phòng 796,4 triệu USD, chiếm 5,9%; Bình Dương 684,8 triệu USD, chiếm 5,1%; Đồng Nai 576,7 triệu USD, chiếm 4,3%; Quảng Ninh 570,4 triệu USD, chiếm 4,3%...

Trong số 57 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam trong 11 tháng, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất với 5807,4 triệu USD, chiếm 43,3% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Xin-ga-po 2298,2 triệu USD, chiếm 17,1%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 1499 triệu USD, chiếm 11,2%; Nhật Bản 1016,4 triệu USD, chiếm 7,6%; Đài Loan 468 triệu USD, chiếm 3,5%; Quần đảo Virgin thuộc Anh 398,3 triệu USD, chiếm 3%; Bỉ 277 triệu USD, chiếm 2,1%...