Đầu tư trong và ngoài nước 4 tháng đầu năm 2016

Theo gso.gov.vn

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Tư ước tính đạt 19429,4 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 4125 tỷ đồng; vốn địa phương 15304,4 tỷ đồng. Tính chung 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 62,3 nghìn tỷ đồng, bằng 25,3% kế hoạch năm và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2015, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 13,4 nghìn tỷ đồng, bằng 23,9% kế hoạch năm và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 4692 tỷ đồng, bằng 26,5% và tăng 21,9%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1306 tỷ đồng, bằng 20,4% và tăng 4,9%; Bộ Y tế 782,5 tỷ đồng, bằng 26,1% và tăng 39,7%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 630,5 tỷ đồng, bằng 20,8% và tăng 56,3%; Bộ Xây dựng 235 tỷ đồng, bằng 26,1% và giảm 36,8%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 191 tỷ đồng, bằng 22,6% và tăng 9,8%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 130 tỷ đồng, bằng 22,5% và giảm 5,5%; Bộ Công Thương 110 tỷ đồng, bằng 26,3% và tăng 17,5%; Bộ Khoa học và Công nghệ 70,2 tỷ đồng, bằng 27,9% và giảm 12,2%; Bộ Thông tin và Truyền thông 28,9 tỷ đồng, bằng 28,6% và giảm 41,7%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 48,9 nghìn tỷ đồng, bằng 25,7% kế hoạch năm và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 35168,8 tỷ đồng, bằng 25,3% và tăng 14,5%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 11282,5 tỷ đồng, bằng 26,2% và tăng 3,1%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 2442 tỷ đồng, bằng 31,4% và giảm 4,6%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 7967,7 tỷ đồng, bằng 26,1% kế hoạch năm và tăng 36% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 4088,2 tỷ đồng, bằng 23,1% và tăng 6,2%; Nghệ An 1675,5 tỷ đồng, bằng 29% và tăng 11%; Bà Rịa - Vũng Tàu 1535,8 tỷ đồng, bằng 25,1% và giảm 0,7%; Bình Dương 1498,7 tỷ đồng, bằng 23,3% và tăng 63,9%; Thanh Hóa 1332 tỷ đồng, bằng 32,3% và tăng 16,7%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/4/2016 thu hút 697 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 5082,9 triệu USD, tăng 55,6% về số dự án và tăng 89,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Đồng thời có 314 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 1804 triệu USD. Như vậy tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 6886,9 triệu USD, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng đầu năm ước tính đạt 4,7 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 4 tháng đầu năm nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 5246,6 triệu USD, chiếm 76,2% tổng vốn đăng ký; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ đạt 334,6 triệu USD, chiếm 4,9%; ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy đạt 242,5 triệu USD, chiếm 3,5%; các ngành còn lại đạt 1063,2 triệu USD, chiếm 15,4%.

Cả nước có 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 4 tháng tháng đầu năm, trong đó Hải Phòng có số vốn đăng ký lớn nhất với 1591,8 triệu USD, chiếm 31,3% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hà Nội 595,5 triệu USD, chiếm 11,7%; Bình Dương 329 triệu USD, chiếm 6,5%; Bắc Ninh 309,3 triệu USD, chiếm 6,1%; Đồng Nai 268,9 triệu USD, chiếm 5,3%; Tiền Giang 236,5 triệu USD, chiếm 4,7%; thành phố Hồ Chí Minh 222,6 triệu USD, chiếm 4,4%.

Trong số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam 4 tháng đầu năm, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 2480,4 triệu USD, chiếm 48,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Xin-ga-po 502,1 triệu USD, chiếm 9,9%; Đài Loan 430,1 triệu USD, chiếm 8,5%; Nhật Bản 307 triệu USD, chiếm 6%; Ma-lai-xi-a 248,1 triệu USD, chiếm 4,9%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 195,6 triệu USD, chiếm 3,8%; Trung Quốc 177,5 triệu USD, chiếm 3,5%.