Đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng

PV.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa yêu cầu đẩy mạnh triển khai công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng năm 2018, góp phần đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD).

Trong năm 2018, cần đẩy mạnh triển khai công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Nguồn: internet
Trong năm 2018, cần đẩy mạnh triển khai công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Nguồn: internet

NHNN vừa có công văn yêu cầu các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng năm 2018.

Theo đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong hoạt động tín dụng, ngân hàng năm 2018, góp phần đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu của hệ thống TCTD trong thời gian tới, NHNN yêu cầu các TCTD tiếp tục thực hiện các nội dung tại Công văn số 1099/NHNN-PC ngày 27/02/2017 của NHNN triển khai công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện chặt chẽ khâu thẩm định tài sản bảo đảm trong quá trình cho vay; Phối hợp hiệu quả với các cơ quan thi hành án dân sự trong tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản, nghiêm túc thực hiện các quyết định về phong tỏa, khấu trừ tiền trong tài khoản theo quy định của pháp luật.