Đẩy mạnh hợp tác, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài

PV.

Đó là nội dung trong tâm được thảo luận tại Hội nghị Cấp cao khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ 9 được tổ chức tại TP. Siem Reap, Campuchia, ngày 23/11.

 Hội nghị Cấp cao khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam (CLV) lần thứ 9.
Hội nghị Cấp cao khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam (CLV) lần thứ 9.

Tại Hội nghị này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Xăm-đéc Tê-chô Thủ tướng Hun-xen, Thủ tướng Lào Thông-lun Xi-xô-lít đã rà soát tình hình hợp tác CLV kể từ Hội nghị Cấp cao CLV lần thứ 8 tại Viêng-chăn cũng như trao đổi về tình hình, triển vọng của Khu vực Tam giác phát triển CLV và vai trò của hợp tác CLV đối với sự phát triển của mỗi nước.

Các nhà Lãnh đạo một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó keo sơn của ba nước láng giềng anh em Campuchia, Lào và Việt Nam, vì sự phát triển, thịnh vượng của mỗi quốc gia và của Hiệp hội ASEAN, vì hoà bình, ổn định của cả khu vực. Đồng thời chia sẻ quan điểm chung là, ba nước cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để tận dụng cơ hội phát triển mới, thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN.

Bên cạnh việc phát huy tốt nội lực, cần phải có môi trường đầu tư thuận lợi để kêu gọi các doanh nghiệp kinh doanh, đầu tư vào khu vực Tam giác phát triển CLV và đẩy mạnh hợp tác tranh thủ các nguồn lực bên ngoài cho triển khai các dự án, chương trình hợp tác cụ thể trên cơ sở phát huy lợi thế của mỗi nước, bảo đảm hiệu quả kinh tế và các bên cùng có lợi.

Ba nước tiếp tục phối hợp, bảo đảm môi trường an ninh - chính trị hoà bình và ổn định. Đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác về văn hoá, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân trong thời gian tới; phối hợp chặt chẽ để thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển bền vững 2030 của Liên hợp quốc, tăng cường hợp tác bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động, khó lường, cả 3 nước có quy mô nền kinh tế còn thấp, có nhiều khó khăn càng phải tăng cường hợp tác, dựa vào nhau, cùng thống nhất lập trường, tiếng nói chung trong đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích của mình, đẩy mạnh tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho  hợp tác CLV trong xây dựng và triển khai các chính sách phát triển kinh tế, đồng thời bảo đảm an ninh, ổn định xã hội và sự ấm no, hạnh phúc của người dân ba nước.

Đóng góp vào thành công của Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh 7 đề xuất mới của Việt Nam và được các đại biểu hoan nghênh, đánh giá cao. Những nội dung được đề xuất gồm:  Xây dựng cơ chế để phương tiện đăng ký tại các tỉnh thuộc Khu vực Tam giác phát triển CLV được đi lại thuận tiện trong Khu vực không hạn chế về số lượng; Thực hiện mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Việt Nam – Bà Vẹt, Campuchia trong năm 2017; Thiết lập cơ chế đối thoại định kỳ giữa đại diện các cơ quan của Chính phủ Campuchia, Lào, Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp đầu tư vào ba nước để kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp...