Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới

Theo Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án "Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Tăng cường kết nối và xóa bỏ tình trạng không có đường nối giữa các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thông qua một hành lang đường bộ để thúc đẩy hội nhập khu vực tiểu vùng và tăng trưởng. Nguồn: baogialai.vn
Tăng cường kết nối và xóa bỏ tình trạng không có đường nối giữa các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thông qua một hành lang đường bộ để thúc đẩy hội nhập khu vực tiểu vùng và tăng trưởng. Nguồn: baogialai.vn

Mục tiêu dài hạn của dự án nhằm tạo ra một môi trường cho phép năm tỉnh khu vực tam giác phát triển (DTA) hiện thực hóa tiềm năng của mình để trở thành trung tâm năng động hơn và tăng trưởng nhanh hơn.

Mục tiêu ngắn hạn là tạo điều kiện cho người nghèo, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, tiếp cận cơ hội nâng cao thu nhập; tạo thuận lợi cho các sản phẩm nông nghiệp trong vùng tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế; cải thiện năng lực lập kế hoạch và điều phối giữa các tỉnh nhằm ưu tiên chiến lược cho đầu tư vào giao thông và các cơ sở hạ tầng khác trong bối cảnh phát triển khu vực tam giác phát triển.

Đồng thời tăng cường kết nối và xóa bỏ tình trạng không có đường nối giữa các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thông qua một hành lang đường bộ để thúc đẩy hội nhập khu vực tiểu vùng và tăng trưởng; nâng cao hiểu biết và năng lực của người nông dân và doanh nghiệp để khai thác lợi thế về sản xuất và kinh doanh nông nghiệp.

Bên cạnh đó tăng cường năng lực, bao gồm chuẩn bị một chiến lược khả thi về quy hoạch phát triển, huy động và phân bổ nguồn lực, cung cấp các hàng hóa công ích, huy động sự tham gia của khối tư nhân trong nước, khu vực và quốc tế nhằm thực hiện các cam kết và nguồn lực của 5 tỉnh để thúc đẩy tiến triển của sáng kiến Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV), đặc biệt là Quy hoạch tổng thể của khu vực tam giác phát triển.

Các hoạt động chính của Dự án nhằm cải thiện kết nối đường bộ; cải thiện cơ sở hạ tầng hậu cần và quản lý giao thông; phát triển nguồn nhân lực, xây dựng năng lực thể chế.

Dự án được thực hiện trong 6 năm kể từ khi ký Hiệp định. Tổng mức đầu tư của Dự án: 122,106 triệu USD.

Cơ quan đầu mối Dự án là UBND tỉnh Đắk Lắk. Cơ quan chủ quản các Dự án thành phần là UBND các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước.