Chỉ thị số 22/CT-TTg:

Đẩy mạnh triển khai giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt


Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/05/2020 về đẩy mạnh triển khai giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam do Chính phủ ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Chỉ thị số 22/CT-TTg.