Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

PV.

(Tài chính) Sáng 26/6/2014, Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã tổ chức họp Phiên toàn thể lần thứ nhất, nhằm tập trung thảo luận một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác  điều hành, quản lý Nhà nước. Nguồn: Nhật Bắc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác điều hành, quản lý Nhà nước. Nguồn: Nhật Bắc

Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gợi ý các thành viên tập trung thảo luận các nội dung như cách tiếp cận từ dịch vụ, xuất phát từ người dân trong ứng dụng CNTT của các cơ quan hành chính; cơ chế cho các cơ quan nhà nước thuê dịch vụ CNTT; cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đây là những nội dung được đánh giá sẽ tạo đột phá, động lực cho thúc đẩy ứng dụng CNTT; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và mở ra thị trường cho doanh nghiệp (DN) CNTT phát triển.

Ứng dụng CNTT là một trong 4 trụ cột (cùng với phát triển nguồn nhân lực CNTT, công nghiệp CNTT, hạ tầng CNTT) nhằm thực hiện Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và truyền thông". Ứng dụng CNTT có 3 nhóm nhiệm vụ chủ yếu gồm: Xây dựng hệ thống các cơ sở dữ liệu quốc gia; Thiết lập hệ thống điều hành trong bộ máy quản lý nhà nước; Cung cấp dịch vụ công qua mạng Internet.
Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT, việc ứng dụng CNTT đã tạo ra hiệu quả cao trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, ngành Viễn thông nhờ ứng dụng mạnh CNTT đã nâng cao khả năng cạnh tranh, không chỉ trên sân nhà mà còn mở rộng đầu tư ra hơn 10 quốc gia.

Thuê dịch vụ CNTT là  xu hướng trên thế giới. Hiện tại, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội đã đi đầu trong việc thực hiện thuê dịch vụ CNTT trọn gói. Các thành viên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT đều đánh giá cao cơ chế thuê dịch vụ CNTT và coi đây là một giải pháp phát triển ngành Công nghiệp CNTT và đẩy mạnh ứng dụng CNTT.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT cho rằng, nếu thiếu động lực của thị trường và chỉ Nhà nước làm thì việc ứng dụng CNTT rất khó khăn. Thực hiện cơ chế thuê dịch vụ CNTT sẽ tạo sức sống cho thị trường.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông nhìn nhận, cơ chế thuê dịch vụ CNTT sẽ tạo động lực phát triển đột phá cho DN, mua sắm chính phủ phải là đầu ra cho DN. Theo quy trình đầu tư, một dự án về CNTT phải mất hàng năm để hoàn tất thủ tục nên có khi được phê duyệt thì công nghệ đã lạc hậu. Cơ chế thuê dịch vụ CNTT sẽ giúp khắc phục được tình trạng này.

Nguyên Bộ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, cũng cho rằng cần thiết đẩy nhanh cơ chế Nhà nước đặt hàng trong ứng dụng CNTT, Nhà nước chỉ kích cầu những lĩnh vực cần thiết với tỷ trọng phù hợp.

Các thành viên cũng nhất trí kiến nghị việc cần có hành lang pháp lý để thực hiện cơ chế thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận, nhấn mạnh vai trò và đánh giá cao đóng góp của CNTT như là một công cụ hữu hiệu tạo phương thức phát triển mới, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước…

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng, tiềm năng và yêu cầu phát triển CNTT là rất lớn, nếu có cơ chế chính sách tốt hơn, thì việc ứng dụng CNTT sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

Đồng ý với báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ và nhiều ý kiến của các thành viên Ủy ban và các chuyên gia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thời gian tới:

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, nghiêm túc tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là trong những lĩnh vực bức thiết, liên quan đến nhiều người dân và DN. Triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực, trong đó tập trung mạnh vào y tế, giáo dục, xây dựng, hải quan, thuế... Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu, Chính phủ điện tử.

Thủ tướng đồng ý chủ trương thực hiện thuê dịch vụ ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước; giao lãnh đạo các Bộ Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Văn phòng Chính phủ khẩn trương chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cơ chế, chính sách để thực hiện thuê dịch vụ dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước.

Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia là rất cần thiết, nhưng phải xác định được các danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia để từng bước triển khai. Triển khai trước việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tiếp đến là cơ sở dữ liệu về đất đai; cơ sở dữ liệu về DN...

Văn phòng Chính phủ lựa chọn và làm thủ tục để đưa một số nội dung kết luận của Thủ tướng vào Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 để triển khai thực hiện./.

Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT được thành lập theo Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ với chức năng và nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách; chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương phát triển và ứng dụng CNTT; cho ý kiến về các cơ chế, chính sách và giúp điều phối, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, dự án lớn về phát triển, ứng dụng CNTT và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.