Đề cử thêm nhiều ứng viên vào Ban chấp hành Trung ương


Chiều 16/1, danh sách đề cử, ứng cử (bổ sung, ngoài danh sách đề cử của Ban chấp hành Trung ương khóa X) Ban chấp hành Trung ương khóa XI đã được thông báo đến các đoàn đại biểu dự Đại hội. Các đại biểu trao đổi tại đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ về nhân sự; ghi phiếu đề cử, ứng cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

 

Sáng 16/1 các đại biểu trao đổi về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ về nhân sự; ghi phiếu đề cử, ứng cử (bổ sung ngoài danh sách đề cử của Ban chấp hành trung ương khóa X). Sau đó, các đoàn đại biểu báo cáo bằng văn bản với Đoàn Chủ tịch đại hội về danh sách đề cử, ứng cử.

Trao đổi với VnExpress, một số đại biểu cho biết, trong đoàn có đề cử thêm các trường hợp ngoài danh sách đề cử của Ban chấp hành Trung ương khóa X. Trong danh sách đề cử thêm có cán hộ cấp thứ trưởng.

Chiều 16/1, Đoàn Chủ tịch đã họp với các trưởng đoàn để xem xét kết quả tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử và thông báo danh sách nói trên đến các đoàn đại biểu. Sau đó, các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (nếu có) tại đoàn.

Cuối buổi chiều 16/1, Đoàn chủ tịch đã họp bàn cho ý kiến về các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa XI.

Ban chấp hành Trung ương khóa XI gồm 175 Ủy viên chính thức và 25 Ủy viên dự khuyết. Theo ông Trần Lưu Hải, Phó ban Tổ chức Trung ương, sẽ giới thiệu số dư ít nhất 15% so với tổng số được bầu.

Theo Việt Anh
Vnexpress