Đề xuất không nộp giấy chứng nhận kiểm dịch cho Hải quan

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Đó là phương án mà Bộ Tài chính đề xuất với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong công tác kiểm dịch hàng xuất khẩu (XK) để nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) XK, đồng thời tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng của DN.

 Đề xuất không nộp giấy chứng nhận kiểm dịch cho Hải quan
Bộ Tài chính đề xuất không nộp giấy chứng nhận kiểm dịch cho Hải quan. Nguồn: internet

Tổng cục Hải quan cho biết, trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, hiện nay quy định về bộ hồ sơ XK không bắt buộc DN phải nộp hợp đồng mua bán hàng hóa. Tuy nhiên, để xác định lô hàng có hợp đồng mua bán yêu cầu phải kiểm dịch, công chức Hải quan phải yêu cầu DN xuất trình toàn bộ hợp đồng mua bán để kiểm tra.

Thực tế, việc kiểm tra này không đáng có đối với lô hàng có hợp đồng mua bán không yêu cầu kiểm dịch. Việc kiểm soát của cơ quan Hải quan trong trường hợp này chỉ có tính chất hỗ trợ cho DN Việt Nam thực hiện đúng cam kết mua bán thương mại với chủ hàng nước ngoài.

Do đó, để tạo thuận lợi cho DN XK, đồng thời tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng của DN, Bộ Tài chính đề xuất với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phương án thực hiện:

Đối với lô hàng XK có hợp đồng mua bán hàng hóa và yêu cầu phải kiểm dịch, cơ quan Hải quan không yêu cầu DN phải nộp giấy chứng nhận kiểm dịch khi XK hàng hóa.

Tuy nhiên về thủ tục kiểm dịch, DN XK hàng hóa vẫn phải làm các thủ tục kiểm dịch đầy đủ với cơ quan kiểm dịch theo đúng quy định hiện hành, đồng thời tự chịu trách nhiệm về việc gửi giấy chứng nhận kiểm dịch cho đối tác nước ngoài theo hợp đồng mua bán đã ký kết.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cung cấp thông tin về các điều ước quốc tế có yêu cầu kiểm dịch, tên các nước có yêu cầu kiểm để Tổng cục Hải quan cập nhật vào hệ thống quản lý rủi ro phân luồng hàng hóa tự động chính xác đối với từng lô hàng XK vào các nước có yêu cầu kiểm dịch.