Đề xuất thành lập doanh nghiệp định mức tín nhiệm

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

Tại dự thảo Nghị định về hoạt động của doanh nghiệp định mức tín nhiệm, Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp định mức tín nhiệm được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

Đề xuất thành lập doanh nghiệp định mức tín nhiệm
Phần lớn các doanh nghiệp còn tâm lý e ngại khi huy động vốn trên thị trường trái phiếu. Nguồn: Internet

Bộ Tài chính cho biết, tổ chức định mức tín nhiệm có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thị trường vốn nói chung và thị trường trái phiếu nói riêng. Thông qua việc xác định hệ số tín nhiệm cho các doanh nghiệp huy động vốn trên thị trường tài chính, tổ chức định mức tín nhiệm góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động cả về cung và cầu đầu tư trên thị trường trái phiếu và thị trường tiền tệ, giúp nhà đầu tư nhận thức được những rủi ro để có định hướng đầu tư rõ ràng. Việc đánh giá định mức tín nhiệm không chỉ có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp khi huy động vốn trên thị trường mà còn cần thiết đối với các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý nhà nước.

Theo Bộ Tài chính, việc ra đời và công nhận dịch vụ định mức tín nhiệm là một trong những bước đi để thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển, hỗ trợ các doanh nghiệp huy động vốn để phát triển sản xuất kinh doanh.

Xuất phát từ thực tế hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa quan tâm và tâm lý e ngại khi huy động vốn trên thị trường trái phiếu; nhà đầu tư không muốn tham gia đầu tư vào trái phiếu vì sợ gặp phải rủi ro, như vậy cả doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu đều mong muốn có tổ chức trung gian đánh giá khách quan trung thực về khả năng trả nợ của doanh nghiệp phát hành. Vì vậy, việc hình thành tổ chức định mức tín nhiệm hoạt động trên thị trường vốn, thị trường trái phiếu là cần thiết. Tuy nhiên, khuôn khổ pháp lý hiện tại chưa có quy định về việc thành lập và hoạt động của loại hình dịch vụ tài chính này.

Vốn pháp định 15 tỷ đồng

Từ lý do trên, Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp định mức tín nhiệm được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần. Mức vốn pháp định của doanh nghiệp định mức tín nhiệm là 15 tỷ đồng.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, cổ đông hoặc thành viên góp vốn của doanh nghiệp định mức tín nhiệm là cá nhân, tổ chức trong nước hoặc nước ngoài.

Việc góp vốn thành lập doanh nghiệp định mức tín nhiệm thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1- Tổng tỷ lệ sở hữu của mỗi tổ chức, cá nhân góp vốn và người có liên quan không được vượt quá 20% vốn thực góp của doanh nghiệp định mức tín nhiệm;

2- Tổ chức, cá nhân góp vốn có tổng tỷ lệ sở hữu trên 5% vốn thực góp của một doanh nghiệp định mức tín nhiệm không được góp vốn thành lập hoặc mua, bán, nắm giữ cổ phiếu hoặc phần vốn góp của một doanh nghiệp định mức tín nhiệm khác;

3- Các tổ chức không sử dụng vốn nhà nước để tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp định mức tín nhiệm.

Bộ Tài chính đề xuất, doanh nghiệp định mức tín nhiệm không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp định mức tín nhiệm khác.

Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp định mức tín nhiệm

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, doanh nghiệp định mức tín nhiệm được thực hiện hoạt động dịch vụ định mức tín nhiệm và dịch vụ liên quan đến định mức tín nhiệm bao gồm: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức liên quan đến định mức tín nhiệm; cung cấp cơ sở dữ liệu liên quan đến định mức tín nhiệm.

Doanh nghiệp định mức tín nhiệm cũng có thể thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp định mức tín nhiệm ngoại trừ lĩnh vực kế toán và kiểm toán. Tuy nhiên, phải đảm bảo các dịch vụ kinh doanh này được tổ chức độc lập và tách biệt với hoạt động định mức tín nhiệm.