Đánh giá thực trạng huy động vốn trên thị trường trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam

Đánh giá thực trạng huy động vốn trên thị trường trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam

Bài viết này tập trung phân tích thực trạng huy động vốn trên thị trường trái phiếu quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam trên 3 góc độ: môi trường pháp lý, điều kiện kinh tế vĩ mô và năng lực của doanh nghiệp. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp giúp các doanh nghiệp Việt Nam khai thác nguồn vốn này hiệu quả hơn để bổ sung vào nguồn vốn trong nước, thúc đẩy đầu tư và mở rộng sản xuất, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.
Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sẽ thúc đẩy thị trường trái phiếu phát triển thực chất hơn

Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sẽ thúc đẩy thị trường trái phiếu phát triển thực chất hơn

Với việc Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 153/2020/NĐ-CP về chào bán trái phiếu riêng lẻ, giới chuyên môn nhận định thị trường trái phiếu Việt Nam sẽ bước sang một giai đoạn phát triển thực chất hơn, để những doanh nghiệp công bố công khai, minh bạch thông tin vẫn tiếp tục huy động được nguồn vốn trung và dài hạn rất hiệu quả trên thị trường.
Phát triển thị trường trái phiếu chính phủ tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế

Phát triển thị trường trái phiếu chính phủ tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế

Phát huy những kết quả đạt được sau 13 năm quản lý và vận hành thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tiếp tục bám sát các chủ trương, định hướng của Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để hoàn thiện và phát triển thị trường TPCP cả về quy mô và chất lượng, khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trọng yếu của Ngân sách nhà nước (NSNN), hỗ trợ hiệu quả công tác tái cơ cấu nợ công và là kênh đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư (NĐT).
Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch, an toàn, bền vững

Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch, an toàn, bền vững

Trong thời gian qua, cơ quan có thẩm quyền đã đẩy mạnh thanh tra, giám sát hoạt động; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm tăng cường kỷ luật trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát huy kết quả này, đồng thời, để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp an toàn, minh bạch, bền vững, các doanh nghiệp phát hành, các tổ chức cung cấp dịch vụ đã chủ động rà soát việc tuân thủ quy định của pháp luật trong thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin. Thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát, cơ quan quản lý tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý để khắc phục những tồn tại, bất cập của thị trường.
Nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp cần lưu tâm gì?

Nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp cần lưu tâm gì?

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ngày càng thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, trước dấu hiệu tăng trưởng nhanh, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhà đầu tư cá nhân cần đặc biệt lưu tâm đến những khuyến nghị mà cơ quan quản lý đưa ra khi tham gia thị trường này.
Phát triển thị trường trái phiếu, hướng tới hệ thống tài chính cân bằng ở Việt Nam

Phát triển thị trường trái phiếu, hướng tới hệ thống tài chính cân bằng ở Việt Nam

Hệ thống tài chính của Việt Nam hiện đang có cấu trúc thiên lệch, dựa nhiều vào thị trường tín dụng - ngân hàng, trong khi thị trường cổ phiếu và trái phiếu phát triển chưa tương ứng. Trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy quá trình cơ cấu lại hệ thống tài chính theo hướng cân bằng hơn và đạt những mục tiêu có tính bền vững.