Đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GDP

Theo Trang Trần/kinhtevadubao.vn

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 có chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu thuộc nhóm 30 nước đứng đầu; chỉ số Chính phủ điện tử thuộc nhóm 50 nước đứng đầu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1232/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030.

Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh kết quả thực hiện kế hoạch hành động của ngành tạo lập hạ tầng số quốc gia hiện đại, an toàn, tạo không gian mới cho tăng trưởng kinh tế số, phát triển Chính phủ điện tử ở mức cao, hướng tới xây dựng chính phủ số.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra mục tiêu đến năm 2025, chỉ số chính phủ điện tử của Việt Nam theo xếp hạng của Liên Hợp quốc thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN.

Bên cạnh đó, Việt Nam có chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu của Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu. Tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%. Hạ tầng số thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số phát triển công nghệ thông tin - truyền thông (chỉ số IDI) của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU). Trong đó, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại di động thông minh; 80% dân số sử dụng internet; 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, gồm cả thiết bị di động; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%. Triển khai dịch vụ 5G tại ít nhất 3 đô thị thông minh tại 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc, Trung, Nam.

Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu thuộc nhóm 30 nước đứng đầu; chỉ số Chính phủ điện tử thuộc nhóm 50 nước đứng đầu. Tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%; năng suất lao động tăng bình quân trên 7,5%/năm.

Hạ tầng số thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số phát triển công nghệ thông tin truyền thông; phổ cập dịch vụ mạng internet băng rộng cáp quang; phổ cập dịch vụ mạng di động 5G…