Đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GDP

Đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GDP

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 có chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu thuộc nhóm 30 nước đứng đầu; chỉ số Chính phủ điện tử thuộc nhóm 50 nước đứng đầu.
Tăng cường quản lý thuế đối với giao dịch xuyên biên giới

Tăng cường quản lý thuế đối với giao dịch xuyên biên giới

Để triển khai công tác phối hợp trong quản lý đối với các giao dịch xuyên biên giới, chiều ngày 17/3, Tổng cục Thuế đã có cuộc làm việc trực tuyến với Bộ Thông tin và Truyền thông thảo luận về công tác quản lý thuế đối với các chủ thể cung cấp dịch vụ viễn thông quảng cáo trên mạng, sản phẩm dịch vụ phần mềm, dịch vụ nội dung thông tin số và các dịch vụ qua các nền tảng số trong nước và xuyên biên giới.