Bước bứt phá trong cải cách hành chính thuế

Bước bứt phá trong cải cách hành chính thuế

Tổng cục Thuế luôn xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục nên công tác chỉ đạo, điều hành luôn được quan tâm, chú trọng nhằm triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ và của Bộ Tài chính.
Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp trong chuyển đổi số

Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp trong chuyển đổi số

Chuyển đổi số hiện nay là xu hướng tất yếu, là vấn đề được quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Bài viết phân tích thực trạng chuyển đổi số ở Việt Nam, đưa ra cơ hội, thách thức, từ đó đề xuất gợi ý một số giải pháp để Việt Nam chuyển đổi số thành công, khôi phục kinh tế, vượt qua đại dịch và phát triển vững mạnh trong thời đại công nghệ 4.0.
Tiên phong cung cấp dịch vụ công nghệ hỗ trợ hoạt động của cơ quan nhà nước

Tiên phong cung cấp dịch vụ công nghệ hỗ trợ hoạt động của cơ quan nhà nước

Quan điểm của Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành phát triển Chính phủ số một cách tổng thể, toàn diện, phát huy kết quả đạt được, tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, có giải pháp, cách làm đột phá, mang tính khác biệt, để cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển chính phủ điện tử vào năm 2021 và hình thành chính phủ số vào năm 2025.
Đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GDP

Đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GDP

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 có chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu thuộc nhóm 30 nước đứng đầu; chỉ số Chính phủ điện tử thuộc nhóm 50 nước đứng đầu.
Bộ Tài chính hiện đại hóa đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực quản lý

Bộ Tài chính hiện đại hóa đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực quản lý

Bộ Tài chính luôn chủ động, tiên phong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số. Một trong những nội dung trọng tâm được Bộ Tài chính quyết liệt thực hiện trong công tác này là hiện đại hóa một cách đồng bộ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực quản lý, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như: thuế, hải quan, kho bạc.
Phấn đấu đến năm 2025, 95% hồ sơ của ngành BHXH Việt Nam xử lý trên môi trường mạng

Phấn đấu đến năm 2025, 95% hồ sơ của ngành BHXH Việt Nam xử lý trên môi trường mạng

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 3035/KH-BHXH về thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của ngành BHXH Việt Nam. Trong đó, BHXH Việt Nam đặt các mục tiêu về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đến năm 2025.