Dịch Covid-19 tăng áp lực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Theo Hoa Quỳnh/congthuong.vn

Tác động của dịch Covid-19, tính đến ngày 6/5/2021, so với cùng kỳ năm 2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) toàn quốc có sự gia tăng nhưng so với tháng 12/2020, hầu hết các chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH, BHYT đều giảm.

Các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19
Các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19

Thống kê của BHXH Việt Nam, tính đến ngày 6/5/2021, toàn quốc số người tham gia BHXH đạt trên 16 triệu người (đạt 32,17% lực lượng lao động trong độ tuổi); trong đó, gần 15 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, giảm trên 81 nghìn người so với cuối năm 2020; trên 1,1 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, giảm trên 16 nghìn người so với hết năm 2020.

Ngoài ra, cả nước đã có trên 87 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 89,44% dân số; giảm 220 nghìn người so với cuối năm 2020. Bên cạnh đó, số người đề nghị hưởng BHXH một lần có chiều hướng gia tăng do nhiều lao động mất việc làm.

Theo đại diện BHXH Việt Nam, dù chỉ số phát triển đối tượng chưa đạt như kỳ vọng nhưng công tác thu BHXH, BHYT, BHTN vẫn ghi nhận sự tăng trưởng với tỷ lệ 7,55% so với cùng kỳ năm 2020; tỷ lệ nợ trên số phải thu giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân do hoạt động sản xuất kinh doanh đang có sự phục hồi khi ảnh hưởng giảm của dịch bệnh Covid-19 những tháng đầu năm nay…

Đánh giá những kết quả đạt được trong 4 tháng đầu năm, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh – cho rằng, toàn Ngành đã đoàn kết, chung sức vượt qua nhiều khó khăn, cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, tuy nhiên những áp lực trong thực hiện nhiệm vụ của ngành thời gian tới là rất lớn.

 "Dịch bệnh Covid-19 đã trở thành “bối cảnh chung” không thể lấy làm khó khăn cho mọi vấn đề. Trong tình hình dịch bệnh, ngành BHXH càng cần phải nỗ lực, sáng tạo hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ, phục vụ người tham gia BHXH, BHYT", ông Mạnh nêu.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, vì vậy, Chính phủ cũng đã chỉ đạo các Bộ, ngành phải quyết tâm, sáng tạo hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao; không được chủ quan, lơ là, đồng thời cũng cần tỉnh táo, sáng tạo có cách tiếp cận mới, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo mới, tạo cơ sở cho tổ chức thực hiện.

Thực hiện nhiệm vụ trên, lãnh đạo BHXH Việt Nam cũng đã yêu cầu, các đơn vị trong ngành thực hiện rà soát xây dựng các quy trình nghiệp vụ phù hợp với tình hình mới đảm bảo phân cấp, phân quyền, minh bạch, hiệu quả.

Đặc biệt, công tác truyền thông vận động người tham gia BHXH, BHYT cần tăng cường hình thực trực tuyến, hạn chế tiếp xúc nhưng vẫn phải đảm bảo hấp dẫn, sinh động, thông điệp truyền thông cần ngắn gọn, dễ nhớ; công tác chi trả các chế độ cũng cần tăng cường giải pháp không dùng tiền mặt...

Đồng thời, các đơn vị BHXH Việt Nam cần tăng cường rà soát, tổng hợp báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ để có những giải pháp tháo gỡ kịp thời. BHXH các địa phương tiếp tục đôn đốc, tham mưu UBND chỉ đạo UBND cấp quận, huyện nhanh chóng thành lập các Ban chỉ đạo về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu thành lập các Ban chỉ đạo đến cấp xã.

Giám đốc BHXH địa phương trực tiếp chỉ đạo quận, huyện tiếp tục rà soát nhằm xây dựng kho dữ liệu về đối tượng chưa tham gia BHXH, BHYT; đồng thời tập trung nhân lực rà soát dữ liệu của người tham gia BHXH, BHYT trên ứng dụng VssID nhằm đảm bảo dữ liệu được chuẩn hoá và đầy đủ…

Nhằm thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh dịch Covid-19, mới đây, BHXH Việt Nam đã phát động phong trào phấn đấu đến cuối năm 2021 đạt trên 25 triệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – BHXH số trên nền tảng thiết bị di động (ứng dụng VssID).

Theo đó, toàn ngành này sẽ tăng cường tổ chức các đợt thông tin, tuyên truyền thường xuyên và cao điểm về mục đích, ý nghĩa tiện ích của việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên các phương tiện thông tin đại chúng trên phạm vi cả nước.

Tích cực tham mưu, phối hợp chặt chẽ hiệu quả với cấp uỷ Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tổ chức thực hiện và kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Bên cạnh đó, để đạt chỉ tiêu đề ra, lãnh đạo ngành BHXH khuyến khích các đơn vị chủ động đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả để hoàn thành sớm các chỉ tiêu đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục phát triển, xây dựng và hoàn thiện các chức năng mới trên VssID phù hợp với nhu cầu khai thác, sử dụng của người tham gia.