Điểm mới trong quy định phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan

PV.

Một số quy định chi tiết về phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan; Trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/1/2015 được Chính phủ sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ban hành ngày 23/1/2018. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2018.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan. Nguồn: Internet
Chính phủ ban hành Nghị định quy định phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan. Nguồn: Internet

Về phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan, theo quy định của Nghị định số 12/2018/NĐ-CP, phạm vi cụ thể địa bàn hoạt động Hải quan tại khu vực chuyển phát nhanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua dịch vụ chuyển phát nhanh; Các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu có doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chịu sự giám sát, kiểm sát hải quan; Khu thương mại tự do, khu chế xuất; Trụ sở, kho hàng của doanh nghiệp; Khu phi thuế quan; Khu vực ưu đãi hải quan khác; Khu vực hải quan riêng.

Trong phối hợp ngăn chặn, điều tra, lập hồ sơ và xử lý vi phạm Nghị định mới sửa đổi, bổ sung quy định cơ quan Hải quan trong phạm vi địa bàn hoạt động của đơn vị có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển, Công an, Quản lý thị trường và các cơ quan hữu quan khác thực hiện các biện pháp ngăn chặn, điều tra, lập hồ sơ và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu khi có yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện các biện pháp ngăn chặn, điều tra, lập hồ sơ và xử lý vi phạm, theo đề nghị của cơ quan Hải quan thì các cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển, Quản lý thị trường và các cơ quan hữu quan khác có trách nhiệm cùng phối hợp lực lượng, hỗ trợ điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện khám người, phương tiện vận tải, đồ vật, nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo thủ tục hành chính và áp giải người vi phạm.

Các đơn vị cũng có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ lực lượng, phương tiện trong việc lấy lời khai, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, xác lập chuyên án; Phối hợp trong việc lập hồ sơ và xử lý các vụ việc vi phạm.

Ngoài ra, Nghị định bổ sung quy định phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật. Cụ thể, trong phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan Hải quan chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, quản lý thị trường và các cơ quan hữu quan khác tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Về phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan tại khu vực cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa trong khu vực biên giới quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/1/2015 của Chính phủ cũng được thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 12/2018/NĐ-CP.

Theo Nghị định số 12/2018/NĐ-CP, ranh giới khu vực cửa khẩu Nam Giang, Quảng Nam được mở rộng sang bên phải là 500m; Bên trái là 500m; Chiều sâu nội địa là 06 km theo hướng quốc lộ 14D. Ranh giới khu vực cửa khẩu Bình Hiệp, tỉnh Long An tính từ Trạm Kiểm soát cửa khẩu là: Bên phải là 600m thay vì 01 km như trước đây; Bên trái là 500m; Chiều sâu vào nội địa là 02 km thuộc xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa, nay thuộc thị xã Kiến Tường.