Điểm nhấn tài chính - kinh tế nổi bật trong nước tuần qua

PV. (Tổng hợp)

Tính đến hết tháng 8/2017, quy mô thị trường chứng khoán đạt hơn 2.589 nghìn tỷ đồng; 8 tháng/2017, tín dụng tăng khoảng 11,5% so với cuối năm 2016; hay thu 9.000 tỷ đồng từ hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp... là những điểm nhấn tài chính - kinh tế trong nước tuần vừa qua (04-08/9/2017).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thu 9.000 tỷ đồng từ hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Cơ quan thuế đã thanh tra, kiểm tra 49.000 doanh nghiệp, đạt hơn 54% kế hoạch năm 2017 và tăng trên 125% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số thuế đã tăng thu sau thanh tra, kiểm tra là 9.000 tỷ đồng, bằng 130,5% so với cuối tháng 8/2016.

 Trong đó, đối với hoạt động thanh, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết, cơ quan chức năng đã thực hiện tại 135 doanh nghiệp và truy thu, truy hoàn, phạt tổng cộng gần 403 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm 8 tháng/2017 đạt 65.558 tỷ đồng 
Trong 8 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 65.558 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, bảo hiểm phi nhân thọ đạt 26.147 tỷ đồng (tăng 11,5%), bảo hiểm nhân thọ đạt 39.411 tỷ đồng (tăng 33,12%). Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 226.421 tỷ đồng (tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2016); chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 16.923 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm cơ bản đảm bảo được khả năng thanh toán.
8 tháng/2017, tín dụng tăng khoảng 11,5% so với cuối năm 2016 
Theo báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, tính đến hết tháng 8/2017, tín dụng ước tính tăng khoảng 11,5% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 10,2%).
Trong đó, tỷ trọng tín dụng trung - dài hạn tiếp tục xu hướng giảm, tín dụng ngắn hạn tăng khoảng 14,1% (cùng kỳ năm 2016 tăng 9%), chiếm 45,9% tổng tín dụng (cuối năm 2016 là 44,9%). Tín dụng trung, dài hạn tăng khoảng 8,8% (cùng kỳ năm 2016 tăng 11,1%), chiếm 54,1% tổng tín dụng.
8 tháng/2017, quy mô thị trường chứng khoán đạt hơn 2.589 nghìn tỷ đồng

Tính đến hết tháng 8/2017, quy mô thị trường chứng khoán đạt hơn 2.589 nghìn tỷ đồng, tương đương 114 triệu USD (không bao gồm thị trường trái phiếu), tăng 0,7% so với cuối tháng 7/2017, tăng 33% so với cuối năm 2016, tương đương 57,5% GDP - mức cao nhất từ khi thị trường mở cửa.

Trong tháng 8, giá trị vốn hóa thị trường trên HNX đạt hơn 190.362 tỷ đồng, tăng 2,1% so với tháng 7. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường trên HNX đạt hơn 1,4 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt 14.252 tỷ đồng
Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 8 tháng/2017 ước đạt 23,7 tỷ USD 
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 8 tháng năm 2017 ước đạt 23,7 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2016.
Nếu không có những diễn biến bất thường, với đà tăng trưởng của các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp như hiện nay, ngành nông nghiệp sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 3,03% trong cả năm 2017. Kim ngạch xuất khẩu ngành nông nghiệp có thể đạt và vượt 33 tỷ USD.