Diễn biến tỷ giá USD, giá dầu thế giới và chỉ số chứng khoán ngày 28/5/2015

pv.

Theo tổng hợp của Văn phòng Bộ Tài chính, diễn biến tỷ giá USD, giá dầu thế giới và chỉ số chứng khoán so sánh trong 2 ngày liền kề 27/5 và 28/5/2015 như sau:

Mặt hàng

(USD - Dầu thô-chứng khoán)

Tỷ giá so sánh (trong 2 ngày liền kề)

27/5/2015

28/5/2015

- Đồng USD so với VND:

(giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

1 USD = 21.673 VND

1 USD = 21.673 VND

- Đồng USD so với VND: (giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ. Nguồn: Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội

Giá mua: 1 USD = 21.795 VND

Giá bán: 1 USD = 21.855 VND

Giá mua: 1 USD = 21.770 VND

Giá bán: 1 USD = 21.830 VND

- Dầu thô thế giới tính đến 11giờ30’:

(nguồn: Website Bloomberg.com)

+ Crude Oil (WTI) (USD/bbl)

58.35

57.68

+ Crude Oil (Brent) (USD/bbl)

63.83

65.50

+ TOCOM Crude Oil (JPY/kl)

48.530

48.000

- Chứng khoán: (chỉ số thay đổi theo thời gian)

+ HNX Index:

81.24 điểm, giảm 0.45 điểm (tương đương 0.56 %)

83.99 điểm, tăng 2.27 điểm (tương đương 2.77 %)

+ VN Index:

565.05 điểm, giảm 2.15 điểm (tương đương 0.38 %)

571.46 điểm, tăng 4.98 điểm (tương đương 0.95 %)