Chính sách thuế liên quan đến kỹ thuật số trên thế giới

Chính sách thuế liên quan đến kỹ thuật số trên thế giới

Đánh thuế trong nền kinh tế kỹ thuật số có thể là một biện pháp quan trọng để các chính phủ tạo ra không gian tài chính mới và tăng nguồn thu từ thuế. Tuy nhiên, việc đánh thuế vào nền kinh tế kỹ thuật số là một thách thức đặc biệt ở các nước có năng lực quản lý thuế thấp. Công nghệ kỹ thuật số có tiềm năng thay đổi quản lý thuế và sự tương tác của nó với người nộp thuế.
Thực trạng hoạt động kiếm tra, giám sát hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp

Thực trạng hoạt động kiếm tra, giám sát hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp

Hệ thống thông tin kế toán bao gồm các thành phần cấu thành hệ thống được tổ chức khoa học nhằm thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin kế toán cho các đối tượng sử dụng thông tin khác nhau trong và ngoài doanh nghiệp. Quá trình vận hành hệ thống này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, vì vậy việc kiểm tra, giám sát hệ thống thông tin kế toán là một trong những khâu không thể thiếu.
Vấn đề kế toán chi phí môi trường trong doanh nghiệp

Vấn đề kế toán chi phí môi trường trong doanh nghiệp

Trọng tâm của kế toán quản trị môi trường là chi phí môi trường. Chi phí môi trường thường gắn với hoạt động môi trường của doanh nghiệp, nhưng xét trên khía cạnh hạch toán, thì đây là một dạng chi phí phát sinh làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp.
Môi trường kiểm soát chi thường xuyên tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi

Môi trường kiểm soát chi thường xuyên tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi

Môi trường kiểm soát là nền tảng cho tất cả các yếu tố khác trong hệ thống kiểm soát nội bộ, tạo lập nề nếp kỷ cương, đạo đức, cơ cấu tổ cho tổ chức. Bài viết này, đánh giá môi trường kiểm soát cho thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.
Áp dụng IFRS và vấn đề đặt ra với doanh nghiệp

Áp dụng IFRS và vấn đề đặt ra với doanh nghiệp

Hiện nay, trên thế giới, áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) ngày càng phổ biến. Áp dụng IFRS giúp tăng cường khả năng so sánh và tính minh bạch của báo cáo tài chính, giúp doanh nghiệp (DN) giảm chi phí vốn, gia tăng niềm tin với nhà đầu tư, thúc đẩy các khoản đầu tư xuyên biên giới. Tuy nhiên, việc triển khai áp dụng IFRS lần đầu chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn đối với DN. Vậy DN phải làm gì là vấn đề đặt ra.
Chống “đô la hóa” nền kinh tế: Thực trạng và một số kiến nghị

Chống “đô la hóa” nền kinh tế: Thực trạng và một số kiến nghị

Đánh giá đúng mức độ “đô la hóa” và tác động của “đô la hóa” đối với nền kinh tế là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần kiểm soát tình trạng “đô la hóa”, ổn định và phát triển nền kinh tế nước ta trong giai đoạn hiện nay. Thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu hiện tượng “đô la hóa” nền kinh tế và đến nay đã đạt được những kết quả tích cực. Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá tác động của hiện tượng này đối với nền kinh tế, bài viết đưa ra một số đề xuất cho công tác chống “đô la hóa” nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.
Vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong việc minh bạch ngân sách nhà nước

Vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong việc minh bạch ngân sách nhà nước

Hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước hàng năm đã bao phủ gần 80% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hơn 60% bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thể hiện sự lớn mạnh về chuyên môn nghiệp vụ của Kiểm toán Nhà nước. Thông qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước phát hiện những hạn chế, bất cập trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, từ đó đưa ra các kiến nghị để các đơn vị được kiểm toán có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh, đảm bảo trật tự, kỷ luật tài chính và minh bạch việc sử dụng ngân sách.
Hướng đi bền vững quản trị rủi ro trong kinh doanh bảo hiểm

Hướng đi bền vững quản trị rủi ro trong kinh doanh bảo hiểm

Thị trường bảo hiểm Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu, rộng với thị trường bảo hiểm khu vực và quốc tế thông qua cơ chế hợp tác thương mại, dịch vụ tài chính đa phương hoặc song phương, với các nước ASEAN, Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản…Tuy nhiên, đến nay thị trường này còn tiểm ẩn những nguy cơ rủi ro, bởi do năng lực quản lý rủi ro của doanh nghiệp bảo hiểm còn yếu; tình trạng trục lợi bảo hiểm ngày càng gia tăng… Khảo sát một số dấu hiệu nhận biết rủi ro bảo hiểm, bài viết đề xuất hướng quản trị rủi ro bảo hiểm cho doanh nghiệp.