VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tháng 5/2015, sẽ tổ chức Hội nghị cán bộ quản lý an toàn bức xạ

Bảo đảm thực thi các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ của các cơ sở bức xạ. Nguồn: Internet

Tháng 5/2015, sẽ tổ chức Hội nghị cán bộ quản lý an toàn bức xạ

(Tài chính) Theo Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Hội nghị cán bộ quản lý an toàn bức xạ của các địa phương và cán bộ phụ trách an toàn các cơ sở bức xạ trong cả nước hàng năm (được gọi là Hội nghị cán bộ quản lý an toàn bức xạ hàng năm) dự kiến sẽ được tổ chức tại Đà Lạt vào ngày 21/5/2015. Hội nghị này diễn ra ngay sau Hội nghị khoa học Pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ 2 được tổ chức tại Đà Lạt.

Mục đích của Hội nghị này là nhằm trao đổi, thảo luận, giải đáp các khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý an toàn bức xạ của các địa phương và công tác bảo đảm thực thi các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ của các cơ sở bức xạ. Đồng thời, qua hội nghị này cũng là dịp để các địa phương chia sẻ kinh nghiệm về các bài học rút ra từ các sự cố bức xạ gần đây.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cán bộ quản lý an toàn bức xạ năm 2015 sẽ được nghe các báo cáo của các đơn vị như: Báo cáo về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn bức xạ của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; Báo cáo điển hình của một số Sở Khoa học và Công nghệ xung quanh công tác quản lý an toàn bức xạ ở địa phương; Báo cáo của một số cơ sở bức xạ về công tác thực thi các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ. Cũng tại hội nghị này, các đại biểu, cơ quan đơn vị có liên quan sẽ thảo luận các chuyên đê về hoạt động cấp phép, hoạt động thanh tra và ứng phó sự cố. Qua đó, rút ra một số bài học về các sự cố bức xạ trong nước.

Được biết, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã thông báo Kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ quản lý an toàn bức xạ năm 2015 từ ngày 14/10/2014. Hội nghị sẽ do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng phối hợp tổ chức./.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM