Điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế Năm Căn đến năm 2040

Theo Trần Nguyên/Báo Cà Mau

Khu Kinh tế Năm Căn được điều chỉnh quy hoạch với các phân khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, gồm: Công nghiệp - thương mại - dịch vụ - nông nghiệp kỹ thuật cao, du lịch sinh thái và các trung tâm tiếp vận (Logistics) của tỉnh Cà Mau và vùng Đồng băng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Trục giao thông trong Khu Kinh tế Năm Căn đã được hình thành. Ảnh: Trần Nguyên
Trục giao thông trong Khu Kinh tế Năm Căn đã được hình thành. Ảnh: Trần Nguyên

Hội đồng thẩm định “Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2040” vừa thống nhất điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Năm Căn đến năm 2040, trong đó yêu cầu cần làm rõ chi tiết các nội dung liên quan đến quy hoạch, đầu tư, giao thông, môi trường, tài chính, thương mại, quốc phòng - an ninh…

Việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Năm Căn đến năm 2040 là rất cần thiết và cấp bách, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và định hướng mới với tầm nhìn dài hạn hơn cho Khu kinh tế.

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch nhằm xây dựng Khu kinh tế Năm Căn phù hợp với chiến lược phát triển Quốc gia và chiến lược phát triển của tỉnh Cà Mau, đặc biệt về kinh tế biển. Trong đó, Khu kinh tế Năm Căn sẽ là hạt nhân của thị xã Năm Căn (đô thị loại III vào năm 2025); xây dựng Khu kinh tế Năm Căn thành Khu kinh tế biển đảo, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Khu Kinh tế Năm Căn được điều chỉnh quy hoạch lần này với các phân khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, gồm: Công nghiệp - thương mại - dịch vụ - nông nghiệp kỹ thuật cao, du lịch sinh thái và các trung tâm tiếp vận (Logistics) của tỉnh Cà Mau và vùng ĐBSCL.

Trước đó, Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2456/QĐ-TTg ngày 17/2/2013, với diện tích tự nhiên 10.801,95 ha tại huyện Năm Căn (thị trấn Năm Căn, một phần các xã: Hàm Rồng, Đất Mới, Hàng Vịnh).

Qua thời gian triển khai, đã có 4 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng được lập với quy mô 1.069,43 ha; 1 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng với quy mô 28,76 ha.

Ngoài ra, còn có các đồ án quy hoạch do huyện triển khai, như: quy hoạch nông thôn mới; 3 phân khu đô thị với quy mô 982 ha và 1 phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái - Dịch vụ du lịch quy mô 113,51 ha; 7 đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư với quy mô 465,64 ha...