Phát triển du lịch Bình Thuận thành ngành kinh tế mũi nhọn

Theo Báo Bình Thuận

Ngành Du lịch tỉnh Ninh Thuận phấn đấu đến năm 2025 đón 8,9 triệu lượt khách (khách quốc tế chiếm 10 - 12%), doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 23.300 tỷ đồng, đóng góp vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh đạt 10 - 11%... Đồng thời quy hoạch và xây dựng nền tảng pháp lý, chính sách để Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương…

Bình Thuận hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Ảnh: DQ
Bình Thuận hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Ảnh: DQ

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã ký ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, đặt mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2025 đón 8,9 triệu lượt khách (khách quốc tế chiếm 10 - 12%), doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 23.300 tỷ đồng, đóng góp vào GRDP của tỉnh đạt 10 - 11%.

Đến năm 2030, phấn đấu đón 16 triệu lượt khách (khách quốc tế chiếm 15 - 20%), doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 63.000 tỷ đồng, đóng góp vào GRDP của tỉnh đạt 12 - 13%. Đồng thời quy hoạch và xây dựng nền tảng pháp lý, chính sách để Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương…

Triển khai thực hiện, Kế hoạch của UBND tỉnh Bình Thuận đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó có tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về du lịch. Tập trung hoàn thiện quy hoạch, chính sách, xây dựng hệ sinh thái du lịch Bình Thuận cũng như hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển đa dạng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

Bên cạnh đó, còn quan tâm quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong ngành, phát triển nguồn nhân lực du lịch tại địa phương. Việc nâng cao vai trò kiến tạo của cơ quan Nhà nước trong phát triển du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi, phát triển trước tác động của đại dịch Covid - 19 cũng được tính đến.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết về phát triển du lịch trong giai đoạn mới sẽ góp phần thu hút du khách đến Bình Thuận nhiều hơn, thời gian lưu trú dài ngày hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay trở lại nhiều lần hơn. Từ đó, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của Bình Thuận…