Điều kiện công ty cổ phần được tự quản lý dự án

Theo chinhphu.vn

Ông Nguyễn Trần Linh (Hà Nội) làm việc tại công ty cổ phần, có 51% vốn Nhà nước. Nay công ty đầu tư dự án nhà ở (tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng), nguồn vốn gồm vốn tự có, vốn vay ngân hàng và vốn huy động khác.

Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet
Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet

Ông Linh hỏi, công ty của ông có đủ điều kiện để tự quản lý dự án đầu tư xây dựng này không? Nếu phải có điều kiện thì đó là những điều kiện gì? Cá nhân (giám đốc quản lý dự án) có phải có chứng chỉ hành nghề không và các cá nhân tham gia quản lý dự án phải có điều kiện năng lực thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 và Điểm a, Khoản 1, Điều 68 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 thì chủ đầu tư được lập, quản lý dự án khi có đủ điều kiện, năng lực theo quy định.

Theo đó, trong trường hợp này chủ đầu tư phải đáp ứng điều kiện năng lực đối với tổ chức tư vấn quản lý dự án theo quy định tại Điều 63 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án, cá nhân phụ trách lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp theo quy định.