Doanh nghiệp bị thiệt hại sẽ được hỗ trợ mua hoá đơn

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp (DN) bị thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của một số người biểu tình phản đối Trung Quốc vừa qua, Tổng cục Thuế chỉ đạo các Cục Thuế tạo mọi điều kiện hỗ trợ DN được mua hoá đơn.

Cụ thể, với các DN bị thiệt hại đang sử dụng hoá đơn tự in hoặc đặt in mà không còn hoá đơn để sử dụng, nếu chưa tổ chức tự in hoặc đặt in hoá đơn và có nhu cầu về hoá đơn thì được hỗ trợ một trong các biện pháp sau:

Mua hoá đơn của cơ quan Thuế (các Cục Thuế có trách nhiệm thực hiện bán hoá đơn cho các DN đủ để sử dụng trong 2 tháng là tháng 6 và tháng 7/2014).

Ngoài ra, có thể sử dụng phần mềm tự in hoá đơn của Tổng cục Thuế (các Cục Thuế lập danh sách các DN bị thiệt hại có nhu cầu sử dụng hoá đơn tự in gửi Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế để được cấp sử dụng miễn phí phần mềm tự in hoá đơn của Tổng cục Thuế).