Doanh nghiệp được lợi gì khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 55001?

Hiền Nguyễn

ISO 55001 là một bộ tiêu chuẩn quốc tế mới đã được tạo ra để hướng dẫn trong chuẩn mực thực hành quản lý tài sản. ISO 55001 tập trung vào việc giúp doanh nghiệp phát triển một hệ thống quản lý tài sản có vòng đời chủ động. Điều này hỗ trợ tối ưu hóa tài sản và làm giảm tổng chi phí sở hữu trong khi giúp doanh nghiệp đáp ứng kết quả kinh doanh cần thiết và các yêu cầu an toàn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tài sản mà doanh nghiệp sở hữu có tác động rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời cũng là minh chứng khẳng định thương hiệu và giá trị doanh nghiệp. Do đó, quản lý tài sản trong doanh nghiệp rất phần quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. 

Quản lý tài sản trong doanh nghiệp là hoạt động xây dựng kế hoạch và kiểm soát chặt chẽ việc bảo vệ, gìn giữ, xử lý, vận hành tài sản của tổ chức, doanh nghiệp, nhằm giảm thiểu rủi ro hỏng hóc, bị đánh cắp và cải thiện công năng sử dụng của tài sản đó.

Quy trình này sẽ giúp nhà quản lý luôn kiểm soát được tình trạng của tài sản nhằm đưa ra các biện pháp xử lý và giải quyết hiệu quả, xác định được chính xác chất lượng và độ hữu ích của chúng để tiến hành phát triển hoặc thanh lý theo quy định, đồng thời tính toán được tỷ lệ khấu hao cụ thể cho tổng thể bộ máy doanh nghiệp.

Là một bộ tiêu chuẩn quốc tế mới đã được tạo ra để hướng dẫn trong chuẩn mực thực hành quản lý tài sản, ISO 55001 sẽ giúp doanh nghiệp chủ động quản lý vòng đời của tài sản từ việc mua lại cho đến khi ngừng sử dụng. Hệ thống này đồng thời giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro và chi phí liên quan với việc sở hữu tài sản.

Những lợi ích của ISO 55001 mang lại là rất quan trọng đối với doanh nghiệp, nó giúp giảm rủi ro gắn liền với quyền sở hữu tài sản; cải thiện chất lượng đảm bảo cho khách hàng, nhà quản lý; mua lại doanh nghiệp mới với một chiến lược được đặt ra để đảm bảo tài sản đáp ứng an toàn cần thiết và các yêu cầu hiệu quả hoạt động; hỗ trợ phát triển kinh doanh quốc tế.

Quản lý tài sản trong doanh nghiệp đóng một phần không nhỏ trong tiến trình hoạt động chung của tổ chức, giúp kiểm soát chặt chẽ nguồn tài nguyên sẵn có trong công ty và có những định hướng, phương hướng riêng khi sản xuất sản phẩm ra thị trường.

Tiêu chuẩn ISO 55001:2014 cũng đã được áp dụng cho hệ thống quản lý tài sản của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2, công suất 1.200MW tại tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 55001:2014 được thể hiên bằng việc doanh nghiệp đã thiết lập các yêu cầu cụ thể để khai thác và bảo trì tài sản, hỗ trợ cải thiện tài sản đó thông qua Hệ thống quản lý tài sản (AMS), giúp quản lý và giảm thiểu rủi ro, đồng thời đánh giá hiệu suất hoạt động của tất cả bộ phận; thiết lập các quy trình để quản lý tài sản một cách hiệu quả và thúc đẩy hoạt động vận hành xuất sắc của Nhà máy tại công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương 2.

Được biết, việc lập hồ sơ theo yêu cầu và cung cấp bằng chứng thực hiện để đáp ứng các yêu cầu kiểm toán để được cấp chứng nhận là một trong những thách thức lớn của doanh nghiệp. Cùng với đó, các điều khoản, cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 55001:2014 cũng không thực sự dễ dàng để hiểu và nắm bắt.

Do đó, để đạt được chứng nhận ISO 55001:2014, Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương 2 đã phải trải qua 2 năm, đã thực hiện nhiều sáng kiến ​​khác nhau, gồm có lập kế hoạch và hồ sơ về tài sản, thu thập dữ liệu vận hành theo tiêu chuẩn.

Trong quá trình áp dụng tiêu chuẩn, doanh nghiệp đã tiến hành củng cố kiến ​​thức, năng lực của đội ngũ liên quan đến chứng nhận, cũng như quy trình vận hành và bảo trì mới.

Sau khi đã đạt chứng nhận, Công ty đã phát triển một nhóm kiểm toán viên nội bộ được chứng nhận từ các nhân viên của Nhà máy nhằm thực hiện kiểm toán nội bộ hệ thống quản lý tài sản, xác định và khắc phục các thiếu sót trước khi được kiểm toán bởi bên thứ ba.

Việc áp dụng ISO 55001:2014 đã mang lại lợi ích lớn cho AES Mông Dương, giúp quản lý tài sản và rủi ro một cách hiệu quả, qua đó cải thiện hiệu suất bền vững, cải thiện lợi ích tài chính cho doanh nghiệp, đồng thời giúp mọi người biết đến AES Mông Dương với tư cách là doanh nghiệp được quản lý tốt.