Xây dựng hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo với Bộ tiêu chuẩn ISO 56000

Nội dung: Gia Hân - Thiết kế: T. Anh

Đổi mới sáng tạo là một yếu tố thành công quan trọng và cần thiết cho hầu hết các doanh nghiệp. Với Bộ tiêu chuẩn ISO 56000, các doanh nghiệp có thể chuyển mình theo những phương thức sáng tạo, mới mẻ.

Xây dựng hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo với Bộ tiêu chuẩn ISO 56000 - Ảnh 1