Doanh nghiệp mía đường sẽ cán đích lợi nhuận năm

Theo Đầu tư Chứng khoán

Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán FPT, các doanh nghiệp (DN) niêm yết ngành mía đường, gồm Công ty cổ phần (CTCP) Đường Biên Hòa (BHS), CTCP Đường Kon Tum (KTS), CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS), CTCP Đường Ninh Hòa (NHS), CTCP Đường Boubon Tây Ninh (SBT), CTCP Mía đường Nhiệt điện Gia Lai (SEC) đều có khả năng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm nay.

Doanh nghiệp mía đường sẽ cán đích lợi nhuận năm
Từ năm 2011 đến nay, các DN ngành mía đường đã nâng công suất hoạt động bình quân 23,5%.

LSS đã nâng công suất nhà máy số 2 từ 4.000 tấn mía ép/ngày lên 8.000 tấn mía ép/ngày. Bình quân 6 DN mía đường niêm yết đã hoạt động trên 80% công suất thiết kế.

Một số công ty như BHS, KTS, LSS hay SBT tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô vùng nguyên liệu để phù hợp với công suất mới.