Doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ đạt gần 15 nghìn tỷ đồng

Hà Anh

Theo số liệu từ Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), trong 8 tháng năm 2012, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ là 14.919 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2011.

Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí bảo hiểm gốc là Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) với doanh thu 3.547 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2011, chiếm thị phần 23,8%.

Tiếp đến là Bảo Việt (3.361 tỷ đồng, tăng 16,1%, chiếm thị phần 22,5%), Bảo Minh (1.381 tỷ đồng, giảm 4,8%, chiếm thị phần 9,3%), Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO (1.229 tỷ đồng, tăng 5,7%, chiếm thị phần 8,2%), Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện - PTI (1.127 tỷ đồng, tăng 74,7%, chiếm thị phần 7,6%).

Một số doanh nghiệp bảo hiểm có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2011, như Cathay (31,7 tỷ đồng, tăng 152%), Samsung Vina (455,2 tỷ đồng, tăng 83,2%), ACE (50,1 tỷ đồng, tăng 55,4%), theo công bố của Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm.

Ngược lại, một số doanh nghiệp bảo hiểm có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2011 là Bảo hiểm Hàng không (250,8 tỷ đồng, giảm 30,8%), Phú Hưng (2,8 tỷ đồng, giảm 28,9%), Bảo Ngân (70,5 tỷ đồng, giảm 24,1%), Bảo Long (163,8 tỷ đồng, giảm 16,7%), Bảo Minh (1.380,9 tỷ đồng, giảm 4,8%), AAA (281 tỷ đồng, giảm 0,4%).

Về thị trường bảo hiểm nhân thọ, số lượng hợp đồng khai thác mới ước đạt 600.509 hợp đồng (hợp đồng chính), tăng 10.93% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới 2.816 tỷ đồng, tăng 11,87% so với cùng kỳ năm 2011.

Dẫn đầu doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới là Bảo Việt Nhân Thọ (chiếm 23,89%), theo sau là Prudential (22,57%) và Manulife (14,49%). Các doanh nghiệp Daiichi, ACE và AIA với thị phần vào khoảng 30,59%.

Trong 8 tháng đầu năm 2012 cũng ghi nhận tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt khoảng 10.463 tỷ đồng, tăng 11,89% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, Prudential dẫn đầu thị trường về tổng doanh thu phí với thị phần ước đạt 34,43%, tiếp đến là Bảo Việt Nhân Thọ (29,06%), Manulife (12,06%), AIA (7,59%), Dai-ichi (7,33%), ACE (6,04%). Nhóm doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ (1% và dưới 1%).

Trong năm 2012, ngành bảo hiểm đề ra chỉ tiêu tổng doanh thu phí đạt 42.516 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ khoảng 24.600 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 21% so với năm 2011 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ khoảng 17.916 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 12% so với năm 2011.

Hiện Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm đang hoàn thiện Đề án tái cấu trúc các doanh nghiệp bảo hiểm, trình Bộ Tài chính để tổng hợp chung vào Đề án tái cơ cấu thị trường chứng khoán và các định chế tài chính trình Chính phủ phê duyệt.