Đồng Nai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Hoàng An

Theo thống kê của Kho bạc Nhà nước Đồng Nai, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Tỉnh đến ngày 10/9/2021 mới đạt 7 nghìn tỷ đồng, bằng 28,6% tổng số vốn năm 2021. Như vậy, mục tiêu giải ngân khoảng 95% tổng số vốn đầu tư công năm nay đang đặt ra nhiều thách thức và là bài toán khó đối với tỉnh Đồng Nai.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo thống kê của Kho bạc Nhà nước Đồng Nai, tổng số vốn đầu tư công năm 2021 của Tỉnh là 24.436 tỷ đồng, trong đó dự án sân bay Long Thành chiếm 14.520 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 10/9/2021, Đồng Nai mới giải ngân được 7 nghìn tỷ đồng (riêng sân bay Long Thành giải ngân 3.496 tỷ đồng), bằng 28,6% tổng số vốn năm 2021. Như vậy, nếu không tính số vốn đã giải ngân của dự án sân bay Long Thành, thì tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của Đồng Nai đạt khoảng 35,39%.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, nguyên giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn Tỉnh chậm là do năng lực của một số nhà thầu yếu kém, không thực hiện đúng tiến độ; công tác hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng kéo dài, ảnh hưởng tiến độ chung của các dự án.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân khách quan khác là do tác động tiêu cực của đại dịch COVID -19. Các dự án nằm trong khu vực phong tỏa để phòng, chống dịch bệnh thì phải dừng thi công. Các dự án đang duy trì thi công tiến độ cũng rất chậm, cầm chừng, vì thiếu nhân công, vật tư, thiết bị…

Như vậy, mục tiêu giải ngân khoảng 95% tổng số vốn năm 2021 đang là bài toán khó đối với Đồng Nai. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Đồng Nai xác định phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2021, nhất là đối với các công trình, dự án động lực, có tính lan tỏa cao.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ quyết liệt chỉ đạo các địa phương chủ động mọi tình huống, khi dịch bệnh được khống chế sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, hỗ trợ nhà thầu giải ngân vốn đầu tư công ở mức cao nhất, không để các công trình, dự án bị ngưng trệ.

Theo thống kê của Kho bạc Nhà nước Đồng Nai, đến ngày 10/9/2021, Đồng Nai mới giải ngân được 7 nghìn tỷ đồng (riêng sân bay Long Thành giải ngân 3.496 tỷ đồng), bằng 28,6% tổng số vốn năm 2021. Như vậy, nếu không tính số vốn đã giải ngân của dự án sân bay Long Thành, thì tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của Đồng Nai đạt khoảng 35,39%.