Đồng Tháp chú trọng triển khai các kế hoạch, giải pháp liên quan đến hội nhập quốc tế

Theo TN/ Báo Đồng Tháp

UBND tỉnh Đồng Tháp đã có kế hoạch nhằm cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình về hội nhập quốc tế, chú trọng triển khai các kế hoạch, giải pháp liên quan đến công tác hội nhập quốc tế; tăng cường tính chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị đối với công tác hội nhập quốc tế để phát triển kinh tế địa phương.

Đầu tư phát triển du lịch gắn với phát triển thương mại - dịch vụ và phát huy cơ sở vật chất, giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương cũng góp phần quan trọng trong hội nhập quốc tế. Ảnh: TN
Đầu tư phát triển du lịch gắn với phát triển thương mại - dịch vụ và phát huy cơ sở vật chất, giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương cũng góp phần quan trọng trong hội nhập quốc tế. Ảnh: TN

Kế hoạch thực hiện hoạt động hội nhập quốc tế năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp nhằm cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình về hội nhập quốc tế, chú trọng triển khai các kế hoạch, giải pháp liên quan đến công tác hội nhập quốc tế; tăng cường tính chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị đối với công tác hội nhập quốc tế; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, thực thi có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tận dụng tốt cơ hội và giảm thiểu các thách thức, tác động tiêu cực mà các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại.

Đồng thời phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tranh thủ tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh.

Tỉnh Đồng Tháp phổ biến rộng rãi về các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết như: Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP),...; kịp thời thông tin tình hình giá cả thị trường các mặt hàng nông sản trong nước và trên thế giới, thông tin tình hình hoạt động tại các cửa khẩu qua nhiều kênh thông tin (Bản tin thị trường nông sản, website, mạng xã hội,...) để người dân, doanh nghiệp (DN), cơ quan quản lý nhà nước kịp thời nắm bắt, chủ động trong hoạt động sản xuất và trong quản lý của đơn vị.

Đồng thời tăng cường công tác thông tin, truyền thông các thành tựu về kinh tế - xã hội, các chính sách ưu đãi đầu tư; về môi trường kinh doanh của tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm của Đồng Tháp trên các phương tiện thông tin đại chúng; các ấn phẩm, tài liệu quảng bá và qua các hoạt động ngoại giao, hợp tác thương mại quốc tế; truyền thông, quảng bá, giới thiệu Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp, các sự kiện xúc tiến thương mại, du lịch, quảng bá sản phẩm, tuyên truyền về hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Tháp năm 2022...

Về hội nhập kinh tế quốc tế, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác hội nhập quốc tế; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh, nhằm phục vụ cho người dân và DN thực hiện thủ tục hành chính được thuận lợi hơn với tinh thần công khai, minh bạch, văn minh, hiện đại; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh, tập trung hỗ trợ DN, nhất là DN mới thành lập, DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển nhãn hiệu sản phẩm hướng đến xuất khẩu trong điều kiện thích nghi với tình hình dịch bệnh Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp.

Các ngành liên quan thực hiện nhiều hình thức phù hợp, có hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu với thị trường nước ngoài và hỗ trợ DN giới thiệu, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm đối tác thông qua khảo sát, nghiên cứu thị trường và xúc tiến thương mại ở các thị trường lớn và tiềm năng như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc,... và các thị trường đã có thực hiện hiệp định thương mại tự do với Việt Nam; tổ chức các hoạt động tiếp xúc với các nhà nhập khẩu nước ngoài có nhu cầu tìm kiếm nguồn hàng trong tỉnh; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư thông qua giao dịch điện tử, hỗ trợ các DN trong việc tham gia các sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số, đặc biệt là việc tham gia các sàn thương mại điện tử quốc tế nhằm giúp DN mở rộng kênh phân phối cả trong và ngoài nước...